Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Informujemy, że wszczynane od dnia 18 października 2018 r. przez Powiat Brzozowski oraz jego jednostki organizacyjne postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. „postępowania unijne”), prowadzone będą z wykorzystaniem platformy zakupowej znajdującej się w zakładce „Platforma zakupowa” bezpośredni link do platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow
Pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone będą na dotychczasowych zasadach.

W związku z powyższym przypominamy, że w przypadku tzw. „postępowań unijnych”, wszczętych od dnia 18 października 2018 r.:
1)    Oferty;
2)    Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3)    Oświadczenia, w tym jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2019-01-17 12:52:00
PublikującyWaldemar Duda 2019-01-17 12:53:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-09-10 13:39:44: Dodano plik SIWZ z załącznikami.zip
2020-09-10 13:31:24: Usunięto plik SIWZ z załącznikami.zip
Więcej >>>
2020-09-10 13:28:29: Dodano plik Przedmiar robót.zip
2020-09-10 13:28:11: Dodano plik Specyfikacje techniczne.zip
2020-09-10 13:27:50: Dodano plik Dokumentacja projektowa.zip
2020-09-10 13:27:07: Dodano plik SIWZ z załącznikami.zip
2020-09-10 13:26:47: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje niżej ustalone części (zadnia), tj.:
1)    CZĘŚĆ Nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2054R Brzozów – Turze Pole polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 3+965 – 4+117 w miejscowości Turze Pole” – obejmująca wykonanie niżej wymienionych robót:
a)    wymagania ogólne;
b)    wytyczenie robót;
c)    zdjęcie warstwy humusu;
d)    roboty rozbiórkowe;
e)    wykonanie wykopów i nasypów;
f)    kanalizacja deszczowa;
g)    umocnienie skarp, rowów i ścieków;
h)    podbudowy (warstwa odcinająca, podbudowa z kruszywa łamanego i stabilizowanego cementem oraz podbudowa z betonu asfaltowego);
i)    nawierzchnie z zabezpieczeniem nawierzchni siatką;
j)    elementy ulic (krawężniki i obrzeża betonowe oraz chodnik z kostki brukowej);
k)    zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne;
l)    urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
m)    tereny zielone;
2)    CZĘŚĆ Nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 6+933 – 7+217 w miejscowości Zmiennica” – obejmująca wykonanie niżej wymienionych robót:
Etap I zadania:
a)    roboty przygotowawcze;
b)    roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów);
c)    odwodnienie korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa i przepust drogowy O 120 cm;
d)    podbudowy (na poszerzeniu jezdni);
e)    nawierzchnie (na poszerzeniu jezdni i przepuście drogowym);
f)    elementy ulic (ustawienie krawężników betonowych);
g)    inne roboty (ścianka oporowa z prefabrykatów);
Etap II zadania:
a)    roboty przygotowawcze (rozbiórka zjazdów);
b)    podbudowy (na chodniku i zjazdach);
c)    roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków);
d)    elementy ulic (ustawienie obrzeży betonowych oraz nawierzchnia chodnika z mieszanki mineralno – bitumicznej);
e)    inne roboty (zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, tereny zielone)

Dokumentacja przetargowa znajduje się w załącznikach.

Data składania ofert:
2020-09-25 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-09-25 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2020-09-10 13:26:00
PublikującyWaldemar Duda 2020-09-10 13:26:00
Modyfikował(a) Waldemar Duda 2020-09-10 13:39:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 598.22 KbPlik pdf
2. SIWZ z załącznikami 1.87 MBPlik zip
3. Dokumentacja projektowa 54.53 MBPlik zip
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 6.55 MBPlik zip
5. Przedmiar robót 481.09 KbPlik zip

Rejestr zmian
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 22 września 2020r. 03:30:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.