XML
„Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2018-2019”

ZMIANY:
2017-09-13 12:24:27: Dodano plik SIWZ z załącznikami.zip
2017-09-13 12:15:04: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu - DUUE.pdf
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie w ilości 4 220 400 kWh dla Grupy Zakupowj Powiatu Brzozowskiego, w skład której wchodzą:
1) Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowj 1, 36-200 Brzozów;
2) Gmina Domaradz, Domaradz 345, 36-230 Domaradz;
3) Gmina Jasienica Rosielna, Jasienica Rosielna 240, 36-220 Jasienica Rosielna;
4) Gmina Nozdrzec, Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec;
wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.
Data składania ofert:
2017-10-23 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-10-23 10:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2017-09-13 12:13:00
PublikującyWaldemar Duda 2017-09-13 12:13:00
Modyfikował(a) Waldemar Duda 2017-09-13 12:24:27
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 302.04 KbPlik pdf
2. SIWZ z załącznikami 1.55 MBPlik zip

Rejestr zmian
XML
„Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim” CZĘŚĆ 1: „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Brzozów”

ZMIANY:
2017-08-17 12:05:16: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2017-07-12 09:45:07: Dodano plik Informacje dot. przetwarzania danych osobowych.zip
Więcej >>>
2017-07-12 09:43:51: Dodano plik Warunki techniczne.zip
2017-07-12 09:43:16: Dodano plik SIWZ z załącznikami.zip
2017-07-12 09:42:54: Usunięto plik Ogłoszenie o zamówieniu - DUUE.pdf
2017-07-12 09:42:42: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu - DUUE.pdf
2017-07-12 09:42:30: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu - DUUE.pdf
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych: ewidencji gruntów i budynków (EGiB), utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK w gminie Brzozów (włączając w to miasto Brzozów), obejmującej niżej wymienione obręby ewidencyjne:
1) Brzozów miasto: Id 180201_4.0001;
2) Górki: Id 180201_5.0001;
3) Grabownica Starzeńska: Id 180201_5.0002;
4) Humniska: Id 180201_5.0003;
5) Przysietnica: Id 180201_5.0004;
6) Stara Wieś: Id 180201_5.0005;
7) Turze Pole: Id 180201_5.0006;
8) Zmiennica: Id 180201_5.0007.
 
Data składania ofert:
2017-08-17 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-08-17 09:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2017-07-12 09:41:00
PublikującyWaldemar Duda 2017-07-12 09:41:00
Modyfikował(a) Waldemar Duda 2017-08-17 12:05:16
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 146.46 KbPlik pdf
2. SIWZ z załącznikami 1.29 MBPlik zip
3. Warunki techniczne 15.08 MBPlik zip
4. Umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych 1.21 MBPlik zip
5. Informacja z otwarcia ofert 64.44 KbPlik pdf

Rejestr zmian