XML
„Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Haczów, Domaradz i Brzozów”

ZMIANY:
2018-04-23 09:38:51: Dodano plik Przedmiar robót.zip
2018-04-23 09:37:11: Dodano plik Specyfikacje techniczne - Zad. Nr V.zip
Więcej >>>
2018-04-23 09:36:48: Dodano plik Specyfikacje techniczne - Zad. Nr IV.zip
2018-04-23 09:33:12: Dodano plik Specyfikacje techniczne - Zad. Nr I - III.zip
2018-04-23 09:31:39: Usunięto plik Specyfikacje techniczne.zip
2018-04-23 09:31:22: Dodano plik Specyfikacje techniczne.zip
2018-04-23 09:30:35: Usunięto plik Specyfikacje techniczne.zip
2018-04-23 09:26:56: Dodano plik Specyfikacje techniczne.zip
2018-04-23 09:26:01: Usunięto plik Specyfikacje techniczne.zip
2018-04-23 09:25:41: Dodano plik Specyfikacje techniczne.zip
2018-04-23 09:24:53: Usunięto plik Specyfikacje techniczne.zip
2018-04-23 09:23:05: Dodano plik Specyfikacje techniczne.zip
2018-04-23 09:22:16: Dodano plik Dokumentacja projektowa.zip
2018-04-23 09:21:39: Dodano plik SIWZ z załącznikami.zip
2018-04-23 09:21:18: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje niżej ustalone części (zadnia), tj.:
1) CZĘŚĆ 1: Zadanie Nr I  – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006R Haczów – Besko w km 0+871 – 0+971 oraz Nr 2005R Haczów – Wróblik Szlachecki w km 0+000 – 0+049 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Haczów.
2) CZĘŚĆ 2: Zadanie Nr II – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2060R Wzdów – Besko polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+766 – 0+918 w miejscowości Wzdów.
3) CZĘŚĆ 3: Zadanie Nr III – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2020R Barycz – Niebylec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+815 – 0+973 w miejscowości Barycz.
4) CZĘŚĆ 4: Zadanie Nr IV – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 7+127 – 7+367 w miejscowości Zmiennica.
5) CZĘŚĆ 5: Zadanie Nr V – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2054R Brzozów – Turze Pole polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 4+117 – 4+165 w miejscowości Turze Pole.
Data składania ofert:
2018-05-10 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-10 09:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2018-04-23 09:20:00
PublikującyWaldemar Duda 2018-04-23 09:20:00
Modyfikował(a) Waldemar Duda 2018-04-23 09:38:51
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP 562.73 KbPlik pdf
2. SIWZ z załącznikami 1.23 MBPlik zip
3. Dokumentacja projektowa 67.15 MBPlik zip
4. Specyfikacje techniczne - Zad. Nr I-III 2.74 MBPlik zip
5. Specyfikacje techniczne - Zad. Nr IV 5.43 MBPlik zip
6. Specyfikacje techniczne - Zad. Nr V 1.12 MBPlik zip
7. Przedmiary robót 608.11 KbPlik zip

Rejestr zmian
XML
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040R Dynów – Jabłonica Ruska w miejscowości Wołodź i Jabłonica Ruska”

ZMIANY:
2018-04-18 09:21:17: Dodano plik Przedmiar robót.zip
2018-04-18 09:20:55: Dodano plik Specyfikacje techniczne.zip
Więcej >>>
2018-04-18 09:20:33: Dodano plik Dokumentacja projektowa.7z
2018-04-18 09:20:12: Dodano plik SIWZ z załącznikami.zip
2018-04-18 09:19:32: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje zadania:
1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040R Dynów – Jabłonica Ruska w km 5+080 – 7+100 w miejscowości Wołodź i Jabłonica Ruska”
2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040R Dynów – Jabłonica Ruska w km 7+100 – 7+540 w miejscowości Wołodź i Jabłonica Ruska”
Data składania ofert:
2018-05-08 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-08 09:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2018-04-18 09:18:00
PublikującyWaldemar Duda 2018-04-18 09:18:00
Modyfikował(a) Waldemar Duda 2018-04-18 09:21:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP 548.42 KbPlik pdf
2. SIWZ z załącznikami 1.24 MBPlik zip
3. Dokumentacja projektowa 320.16 KbPlik txt
4. Specyfikacje techniczne 1.48 MBPlik zip
5. Przedmiary robót 598.29 KbPlik zip

Rejestr zmian
XML
„Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim”

ZMIANY:
2018-04-12 08:45:26: Dodano plik Informacja o unieważnieniu postepowania cz. 1,3,4,5.pdf
2018-02-26 11:13:23: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2018-01-17 09:47:52: Dodano plik Informacje dot. przetwarzania danych osobowych.zip
2018-01-17 09:47:35: Dodano plik Zakresy ustalenia - Zał. do WT.zip
2018-01-17 09:47:04: Dodano plik Projekty modernizacji EGiB.zip
2018-01-17 09:46:31: Dodano plik Warunki techniczne.zip
2018-01-17 09:45:56: Dodano plik SIWZ z załącznikami.zip
2018-01-17 09:45:05: Dodano plik Ogłoszenie o zamowieniu - DUUE.pdf
„Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim”
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje niżej ustalone części, tj.:
1) CZĘŚĆ 1: „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Brzozów”;
2) CZĘŚĆ 2: „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Domaradz”;
3) CZĘŚĆ 3: „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Dydnia”;
4) CZĘŚĆ 4: „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Haczów”;
5) CZĘŚĆ 5: „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Jasienica Rosielna”;
6) CZĘŚĆ 6: „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Nozdrzec
Data składania ofert:
2018-02-26 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-02-26 09:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2018-01-17 09:43:00
PublikującyWaldemar Duda 2018-01-17 09:44:00
Modyfikował(a) Waldemar Duda 2018-04-12 08:45:26
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 233.99 KbPlik pdf
2. SIWZ z załącznikami 1.38 MBPlik zip
3. Warunki techniczne 8.23 MBPlik zip
4. Projekty modernizacji EGiB 66.83 MBPlik zip
5. Zakresy ustalenia - Zał. do WT 2.83 MBPlik zip
6. Informacje dot. przetwarzania danych osobowych 81.36 KbPlik zip
7. Informacja z otwarcia ofert 125.06 KbPlik pdf
8. Informacja o unieważnieniu postępowania - Cz. 1,3,4,5 118.54 KbPlik pdf

Rejestr zmian