XML
Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusz Kościuszki w Brzozowie - ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FS LUBLIN oraz przyczepy (dłużycy)
Data wpłaty wadium:
2018-08-21 08:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2018-08-02 14:06:00
PublikującyWaldemar Duda 2018-08-02 14:06:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ZSB w Brzozowie 175.20 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2025R Domaradz (Pod Hyb) – Domaradz (Zakarczma) w km 0+000 – 0+750 w miejscowości Domaradz”

ZMIANY:
2018-08-07 10:53:59: Dodano plik Przedmiar robót.rar
2018-08-07 10:53:44: Dodano plik Specyfikacje techniczne.rar
Więcej >>>
2018-08-07 10:53:23: Dodano plik Dokumentacja projektowa.rar
2018-08-07 10:52:54: Dodano plik SIWZ z załącznikami.rar
2018-08-07 10:52:35: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności niżej wymienionych elementów robót, tj.:
1)    Roboty przygotowawcze:
a)    mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej – 2 981, 20 m²;
b)    frezowanie nawierzchni drogowej – 127, 00 m²;
c)    skropienie między warstwowe emulsją asfaltową – 2 981, 00 m²;
2)    Nawierzchnie:
a)    nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca BA AC-16W), grubość po zagęszczeniu 3 cm – 2 981, 00 m²;
b)    nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna BA AC-11S), grubość po zagęszczeniu 3 cm  – 2 981, 00 m²;
3)    Pobocza:
a)    mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy z odrzuceniem urobku za teren robót nawierzchniowych – 734, 00 m²;
b)    pobocza utwardzone kruszywem łamanym, warstwa górna po uwałowaniu 10 cm – 734, 00 m²;
4)    Rowy:
a)    oczyszczenie rowów drogowych z wyprofilowaniem dna i skarp – 1 468, 00 m;
5)    Zjazdy indywidualne i na drogi boczne:
a)    wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym warstwa po zagęszczeniu 10 cm – 33, 50 m³ ;
b)    ręczne profilowanie nawierzchni z BA AC11S na zjazdach – 431, 00 m².
Data składania ofert:
2018-08-22 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-22 09:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2018-08-07 10:23:00
PublikującyWaldemar Duda 2018-08-07 10:23:00
Modyfikował(a) Waldemar Duda 2018-08-07 10:53:59
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 578.63 KbPlik pdf
2. SIWZ z załącznikami 1.23 MBPlik rar
3. Dokumentacja projektowa 272.89 KbPlik rar
4. Specyikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1.48 MBPlik rar
5. Przedmiar robót 475.71 KbPlik rar

Rejestr zmian