„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962R Krosno – Jasienica Rosielna w km 14+455 – 15+425 w miejscowości Wola Jasienicka”
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-10-01 08:02:32: Dodano wynik do przetargu
2018-09-17 10:15:08: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2018-09-17 10:14:09: Usunięto plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-09-17 10:13:05: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-08-31 10:45:59: Dodano plik Przedmiar robót.pdf
2018-08-31 10:45:33: Dodano plik Specyfikacje techniczne.rar
2018-08-31 10:45:05: Dodano plik Dokumentacja projektowa.rar
2018-08-31 10:44:35: Dodano plik SIWZ z załącznikami.rar
2018-08-31 10:44:16: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:
1)   Przebudowę drogi powiatowej Nr 1962R Krosno – Jasienica Rosielna w km 14+455 – 15+425:
a)   ścięcie zawyżonych poboczy;
b)   mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej;
c)   frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno;
d)   skropienie nawierzchni między warstwowej emulsją asfaltową – 5 770, 00 m²;
e)   nawierzchnia warstwy wiążącej o grubości 5 cm – 5 650, 00 m²;
f)    nawierzchnia warstwy ścieralnej o grubości 3 cm – 5 650, 00 m²;
g)   uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o grubości warstwy 10 cm;
h)   oczyszczenie rowów i przepustów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp;
i)    oznakowanie poziome i pionowe;
j)    zjazdy indywidualne i na drogi boczne;
2) Budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1962R Krosno – Jasienica Rosielna w km 14+864 – 15+034:
a)   usunięcie warstwy humusu;
b)   rozbiórka elementów drogi;
c)   roboty ziemne;
d)   odwodnienie wgłębne;
e)   koryto (warstwy osączające i podbudowy);
f)    zabezpieczenie geosiatką przed spękaniami odbitymi;
g)   nawierzchnia poszerzenia jezdni z betonu asfaltowego;
h)   ustawienie krawężników i obrzeży betonowych;
i)    chodnik z kostki betonowej;
j)    zjazdy indywidualne i na drogi boczne;
k)    zabezpieczenie skarp;
l)    prace geodezyjne – inwentaryzacja powykonawcza.

Data składania ofert:
2018-09-17 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-09-17 09:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2018-08-31 10:43:00
PublikującyWaldemar Duda 2018-08-31 10:43:00
Modyfikował(a) Waldemar Duda 2018-10-01 08:02:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 578.78 KbPlik pdf
2. SIWZ z załącznikami 1.33 MBPlik rar
3. Dokumentacja projektowa 18.34 MBPlik rar
4. Specyikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 2.59 MBPlik rar
5. Przedmiar robót 383.26 KbPlik pdf
6. Informacja z otwarcia ofert 51.75 KbPlik pdf

Rejestr zmian