Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.13.2019 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2028R Jasienica Rosielna – Blizne w km 0+380 – 1+027 oraz 2+011 – 2+359 w miejscowości Jasienica Rosielna”
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2019-10-02 10:04:33: Dodano wynik do przetargu
2019-10-02 10:03:54: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
Więcej >>>
2019-09-26 10:17:39: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2019-09-13 09:25:04: Dodano plik Zmiana treści SIWZ.pdf
2019-09-10 10:19:52: Dodano plik Przedmiar robót.pdf
2019-09-10 10:19:34: Dodano plik Specyfikacje techniczne.zip
2019-09-10 10:19:11: Dodano plik Dokumentacja projektowa.zip
2019-09-10 10:18:50: Dodano plik SIWZ z załącznikami.zip
2019-09-10 10:18:31: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2028R Jasienica Rosielna – Blizne w km 0+380 – 1+027 oraz 2+011 – 2+359 w miejscowości Jasienica Rosielna, obejmująca swym zakresem w szczególności:   
1) Roboty przygotowawcze:       
a) ścięcie zawyżonych poboczy 655 m2;
b) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej 5 970 m2;
c) frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno 260 m2;
2) Odwodnienie korpusu drogowego:
a) rozebranie nawierzchni bitumicznej 24 m2;
b) rozebranie istniejących przepustów rurowych O 60 cm: 30 m;
c) ułożenie przepustów rurowych O 60 cm: 24 m;
d) ułożenie przepustów rurowych O 80 cm: 12 m;
3) Podbudowy:       
a) wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych na przepustach 5 m2;
b) skropienie nawierzchni między warstwowej emulsją asfaltową 5 970 m2;
4) Nawierzchnie:
a) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA AC-16W o gr. 5 cm: 5 970 m2;
b) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA AC-11S o gr. 4 cm: 5 970 m2;
5) Roboty wykończeniowe:
a) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o gr. warstwy 10 cm: 655 m2;
b) przebudowa rowów drogowych poprzez ich pogłębienie z wyprofilowaniem dna i skarp 701 m2;
c) umocnienie skarp gabionami siatkowo – kamiennymi: 25 m3;
d) zjazdy indywidualne i na drogi boczne;
6) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:
a) balustrady U11a: 32 m;
b) oznakowanie pionowe i poziome;
7) Przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych w km 0+380 – 0+590.

Dokumentacja przetargowa znajduje się w załącznikach.

Data składania ofert:
2019-09-26 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-09-26 09:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2019-09-10 10:17:00
PublikującyWaldemar Duda 2019-09-10 10:17:00
Modyfikował(a) Waldemar Duda 2019-10-02 10:04:33
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 583.52 KbPlik pdf
2. SIWZ z załącznikami 1.37 MBPlik zip
3. Dokumentacja projektowa 1.62 MBPlik zip
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 2.90 MBPlik zip
5. Przedmiar robót 221.72 KbPlik pdf
6. Zmiana treści SIWZ 57.35 KbPlik pdf
7. Informacja z otwarcia ofert 52.45 KbPlik pdf
8. Informacja o wyborze oferty 50.69 KbPlik pdf

Rejestr zmian