Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.6.2020 „Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie wraz z robotami towarzyszącymi”
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2020-06-18 07:58:14: Dodano wynik do przetargu
2020-06-18 07:55:50: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
Więcej >>>
2020-06-04 09:58:31: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2020-05-25 09:17:34: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ - BIP.pdf
2020-05-19 14:02:24: Dodano plik Przedmiar robót.zip
2020-05-19 14:01:53: Dodano plik Specyfikacje techniczne.zip
2020-05-19 14:01:25: Dodano plik Dokumentacja projektowa.zip
2020-05-19 14:00:46: Dodano plik SIWZ z załącznikami.zip
2020-05-19 14:00:20: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie przy ulicy Prof. W. Pańki 1, oraz robót towarzyszących. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Rozbiórka istniejącego pokrycia dachu;
2) Rozbiórka części górnej kominów;
3) Rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu;
4) Demontaż istniejących wiązarów kratowych nad salą gimnastyczną;
5) Rozbiórka części murka ogniowego przy sali gimnastycznej;
6) Demontaż istniejącego parkietu drewnianego na sali gimnastycznej;
7) Wykonanie wieńca żelbetowego na ścianach zewnętrznych sali gimnastycznej;
8) Montaż nowych stalowych wiązarów kratowych nad sala gimnastyczną;
9) Montaż płatwi stalowych;
10) Montaż stalowych belek na poddaszu budynku;
11) Wykonanie nowej drewnianej konstrukcji dachowej;
12) Wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orrynnowaniem;
13) Montaż barier przeciwśniegowych;
14) Wymurowanie nowych kominów wystających ponad dachem budynku;
15) Wymurowanie nowych murków ogniowych na ścianach szczytowych sali gimnastycznej;
16) Wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu budynku;
17) Wykonanie nowego sufitu podwieszonego nad pomieszczeniem sali gimnastycznej oraz części sal dydaktycznych;
18) Wykonanie nowej podłogi sportowej drewnianej na sali gimnastycznej;
19) Montaż korka ściennego na ścianach sali gimnastycznej.

Dokumentacja przetargowa znajduje się w załącznikach.

UWAGA: W związku z wprowadzonymi w dniu 20 marca 2020 r. zasadami w zakresie kierowania korespondencji do Starostwa Powiatowego w Brzozowie, spowodowanymi zagrożeniem epidemiologicznym, mając na względzie wymóg złożenia oferty w formie pisemnej (za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca albo osobiście), zaleca się, aby Wykonawca dokonał tego z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej dwudniowym) – nie odkładając tej czynności na ostatni, przewidziany w ogłoszeniu dzień.
Data składania ofert:
2020-06-04 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-06-04 09:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2020-05-19 13:59:00
PublikującyWaldemar Duda 2020-05-19 13:59:00
Modyfikował(a) Waldemar Duda 2020-06-18 07:58:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 256.22 KbPlik pdf
2. SIWZ z załącznikami 1.46 MBPlik zip
3. Dokumentacja projektowa 10.28 MBPlik zip
4. Specyfikacje techniczne 1.33 MBPlik zip
5. Przedmiar robót 462.78 KbPlik zip
6. Wyjaśnienie treści SIWZ 63.08 KbPlik pdf
7. Informacja z otwarcia ofert 60.34 KbPlik pdf
8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 61.65 KbPlik pdf

Rejestr zmian