Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
„Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim”


Generuj PDF
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych polegających na budowie chodników dla pieszych
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe: Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie”
Generuj PDF
„Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.”