Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.6.2020 „Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie wraz z robotami towarzyszącymi”
Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.5.2020 „Przebudowa kotłowni wraz z wymianą kotłów i instalacji c.o. w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie oraz wykonanie uzupełnienia tynków zewnętrznych”


Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.4.2020 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2049R Niebocko – Grabówka – Falejówka w km 2+410 – 3+035 oraz 5+055 – 5+770 w miejscowości Grabówka wraz z budową chodnika dla pieszych w km 3+565 – 3+785 w miejscowości Grabówka”
Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.3.2020 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2030R Brzezianka – Stara Wieś w km 1+100 – 2+898 wraz z budową chodnika dla pieszych w km 2+194 – 2+898 w miejscowości Orzechówka oraz drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna – Orzechówka w km 2+515 – 2+565 wraz z budową chodnika dla pieszych w km 2+515 – 2+565 w miejscowości Orzechówka”
Generuj PDF
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kopiarki wielkoformatowej OCE 7050
Generuj PDF
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż skanera – plotera OCE TCS 500
Generuj PDF
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kopiarki wielkoformatowej OCE 7050
Generuj PDF
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż skanera – plotera OCE TCS 500
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe Nr ZP.272.1.19.2020 Opracowanie Dokumentacji projektowej dla odbudowy obiektów mostowych.