Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.9.2019 „Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Brzozowskiego”
Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.3.2019 „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim”

Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.8.2019 „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie przy ul. Tysiąclecia 27”
Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.7.2019 „Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Domaradz i Brzozów”