Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
„Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim”

Generuj PDF
„Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Haczów, Domaradz i Brzozów”


Generuj PDF
„Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłowni w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie”
Generuj PDF
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040R Dynów – Jabłonica Ruska w miejscowości Wołodź i Jabłonica Ruska”
Generuj PDF
„Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Domaradz i Jasienica Rosielna”