Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962R Krosno – Jasienica Rosielna w km 14+455 – 15+425 w miejscowości Wola Jasienicka”
Generuj PDF
"Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Brzozów"

Generuj PDF
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2025R Domaradz (Pod Hyb) – Domaradz (Zakarczma) w km 0+000 – 0+750 w miejscowości Domaradz”
Generuj PDF
„Dostawa busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie”
Generuj PDF
„Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Brzozowskiego”
Generuj PDF
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 7+217 – 7+367 w miejscowości Zmiennica”
Generuj PDF
„Budowa otwartej strefy aktywności przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie, w skład której wchodzić będą siłownia plenerowa, strefa relaksu oraz plac zabaw”
Generuj PDF
„Budowa otwartej strefy aktywności przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie, w skład której wchodzić będą siłownia plenerowa, strefa relaksu oraz plac zabaw”