Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.7.2019 „Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Domaradz i Brzozów”

Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.6.2019 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040R Dynów – Jabłonica Ruska w km 0+000 – 3+010 w miejscowości Siedliska i Wołodź”
Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.4.2019 „Przebudowa w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie: instalacji grzewczej, instalacji wody użytkowej i instalacji wentylacji wyciągowej”
Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.5.2019 „Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Haczów”