Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.11.2019 „Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Powiatu Brzozowskiego”
Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.14.2019 „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

Generuj PDF
Usługa przeprowadzenia szkolenia - warsztatów dla nauczycieli oraz przedstawicieli samorządu "Czego szkoła może nauczyć się od biznesu?"
Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.10.2019 „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim”