Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.13.2020 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2054R Brzozów – Turze Pole polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 3+965 – 4+117 w miejscowości Turze Pole"
Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.11.2020 „Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników dla pieszych w miejscowościach Turze Pole i Zmiennica"
Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.10.2020 „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2044R Krzemienna – Ulucz w miejscowości Krzemienna wraz z drogami dojazdowymi”
Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.9.2020 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053R Humniska – Górki – Strachocina polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 3+697 – 3+882 w miejscowości Górki”
Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.8.2020 „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki – Hłudno w km 0+845 – 0+895 wraz z odbudową nawierzchni drogi w km 0+830, 85 – 0+913 w miejscowości Izdebki”
Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.7.2020 „Budowa nowego budynku dydaktycznego warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie”