Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
Zapytanie ofertowe Nr ZP.272.1.15.2020 "Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w zakresie nadzoru nad pracami geodezyjnymi realizowanymi przez Powiat Brzozowski w ramach Projektu pn.: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)"
Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZDP.272.2.2020 „Dostawa masy mineralno – bitumicznej, emulsji asfaltowej oraz grysu bazaltowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie”
Generuj PDF
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi: "Organizacja wyjazdu studyjnego"


Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.1.2020 „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Turze Pole, gmina Brzozów i obrębu Hłudno, gmina Nozdrzec”