Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
„Dostawa busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie”
Generuj PDF
„Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Brzozowskiego”
Generuj PDF
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 7+217 – 7+367 w miejscowości Zmiennica”
Generuj PDF
„Budowa otwartej strefy aktywności przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie, w skład której wchodzić będą siłownia plenerowa, strefa relaksu oraz plac zabaw”
Generuj PDF
„Budowa otwartej strefy aktywności przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie, w skład której wchodzić będą siłownia plenerowa, strefa relaksu oraz plac zabaw”
Generuj PDF
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2034R Blizne przez wieś w km 0+200 – 1+038 w miejscowości Blizne”
Generuj PDF
„Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacją oświetlenia przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Brzozowie”
Generuj PDF
„Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim”