Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
Zapytanie ofertowe: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Brzozowskiego”
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe Nr: OC.5520.16.2020 "Świadczenie usług w zakresie stwierdzania zgonu lub stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu brzozowskiego"
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe Nr ZDP.272.10.2020 „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie - CZĘŚĆ 6”
Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZDP.272.9.2020 „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”
Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZDP.272.8.2020 „Dostawa paliw do samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie”
Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.14.2020 „Przebudowa dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych"