Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.4.2020 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2049R Niebocko – Grabówka – Falejówka w km 2+410 – 3+035 oraz 5+055 – 5+770 w miejscowości Grabówka wraz z budową chodnika dla pieszych w km 3+565 – 3+785 w miejscowości Grabówka”
Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.3.2020 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2030R Brzezianka – Stara Wieś w km 1+100 – 2+898 wraz z budową chodnika dla pieszych w km 2+194 – 2+898 w miejscowości Orzechówka oraz drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna – Orzechówka w km 2+515 – 2+565 wraz z budową chodnika dla pieszych w km 2+515 – 2+565 w miejscowości Orzechówka”
Generuj PDF
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kopiarki wielkoformatowej OCE 7050
Generuj PDF
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż skanera – plotera OCE TCS 500
Generuj PDF
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kopiarki wielkoformatowej OCE 7050
Generuj PDF
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż skanera – plotera OCE TCS 500
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe Nr ZP.272.1.19.2020 Opracowanie Dokumentacji projektowej dla odbudowy obiektów mostowych.


Generuj PDF
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.2.2020 „Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Haczów”