Wiadomości http://bip.powiatbrzozow.pl/ ZAWIADOMIENIE Fri, 23 Aug 2019 13:59:15 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-156 ... Oświadczenia majątkowe Thu, 22 Aug 2019 10:21:03 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-153 ... Zarządzenia kwiecień-czerwiec Wed, 21 Aug 2019 13:49:17 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-333 ... Działalność lobbingowa Wed, 21 Aug 2019 12:22:16 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-339 ... ZAWIADOMIENIE Wed, 21 Aug 2019 09:05:58 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-156 ... Rok 2019 Wed, 14 Aug 2019 11:11:19 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-327 ... IX SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO Fri, 09 Aug 2019 13:34:42 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-222 ... SESJA RADY POWIATU W BRZOZOWIE NA ŻYWO Fri, 09 Aug 2019 13:31:58 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-312 ... V Sesja Rady Powiatu w Brzozowie Fri, 09 Aug 2019 13:28:32 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-324 ... VI Sesja Rady Powiatu w Brzozowie Fri, 09 Aug 2019 13:28:03 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-324 ... VII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO Fri, 09 Aug 2019 13:27:43 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-324 ... VIII Sesja Rady Powiatu w Brzozowie Fri, 09 Aug 2019 13:27:21 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-324 ... Analiza zdawalności za II kwartał 2019 r. Fri, 09 Aug 2019 09:46:00 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-157 ... Wprowadzenie "Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów" i opublikowanie jej Thu, 01 Aug 2019 11:21:46 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-338 ... ZAWIADOMIENIE Mon, 29 Jul 2019 08:35:54 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-156 ... ZAWIADOMIENIE Thu, 18 Jul 2019 14:45:05 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-156 ... ZAWIADOMIENIE Wed, 17 Jul 2019 09:58:46 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-156 ... STATUT POWIATU BRZOZOWSKIEGO Wed, 10 Jul 2019 12:27:21 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-149 ... Statut Powiatu Brzozowskiego (archiwalny) Wed, 10 Jul 2019 12:24:51 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-149 ... SESJA VIII Wed, 10 Jul 2019 11:28:07 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-323 ... SESJA VII Wed, 10 Jul 2019 11:27:18 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-323 ... ZAWIADOMIENIE Wed, 10 Jul 2019 11:23:02 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-156 ... ZAWIADOMIENIE Wed, 10 Jul 2019 08:32:54 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-156 ... Pożytek publiczny Mon, 08 Jul 2019 09:54:55 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-161 ... ZAWIADOMIENIE Fri, 05 Jul 2019 12:47:22 +0200 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-156 ... Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.10.2019 „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim” Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-131 ...