Wiadomości http://bip.powiatbrzozow.pl/ INFORMACJA Tue, 13 Feb 2018 10:04:33 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-106 ... Pożytek publiczny Tue, 30 Jan 2018 13:49:01 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-161 ... UCHWAŁY ZARZĄDU Thu, 25 Jan 2018 10:08:06 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-291 ... UCHWAŁY ZARZĄDU Thu, 25 Jan 2018 09:59:33 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-291 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Thu, 25 Jan 2018 09:56:17 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-171 ... UCHWAŁY ZARZĄDU Thu, 25 Jan 2018 09:48:33 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-291 ... ZAWIADOMIENIE Tue, 23 Jan 2018 10:05:43 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-156 ... Informacja o zgłoszeniach budowy z projektem budowlanym Tue, 23 Jan 2018 10:03:55 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-286 ... Zarządzenie Starosty Brzozowskiego Thu, 18 Jan 2018 13:03:29 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-160 ... Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców Thu, 18 Jan 2018 13:00:05 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-157 ... Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Tue, 16 Jan 2018 07:26:04 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-283 ... ZAWIADOMIENIE Mon, 15 Jan 2018 11:38:20 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-156 ... SESJA XXXV Thu, 11 Jan 2018 12:14:52 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... XXXIII Thu, 11 Jan 2018 12:06:20 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... ​Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży Thu, 11 Jan 2018 11:01:21 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-158 ... Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży Thu, 11 Jan 2018 10:59:11 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-158 ... Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa Thu, 11 Jan 2018 10:58:34 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-158 ... Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy Thu, 11 Jan 2018 10:58:12 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-158 ... Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy Thu, 11 Jan 2018 10:57:34 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-158 ... Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży Thu, 11 Jan 2018 10:57:09 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-158 ... Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży Thu, 11 Jan 2018 10:56:42 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-158 1.  Oznaczenie nieruchomości w księdze  wieczystej i w katastrze nieruchomości. Nieruchomość jest oznaczona jako działka 2474/7 o pow. 0,0044 ha,  działka nr 2474/17 o pow.0,0214 ha, działka nr 2477/20 o pow. 0,0120 ha. Nieruchomość stanowi własność Powiatu Brzozowskiego. Jest...... SESJA XXXI Thu, 11 Jan 2018 10:52:23 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... ZAWIADOMIENIE Wed, 10 Jan 2018 11:54:44 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-156 ... ePUAP Wed, 10 Jan 2018 11:50:14 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-221 ... PROTOKOŁY Z SESJI W 2017 ROKU Tue, 09 Jan 2018 11:18:02 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-290 ... „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim” Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.powiatbrzozow.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-131 ...