Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Pożytek publiczny
Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starostwo Powiatowe w Brzozowie poniżej zamieszcza następujące materiały:

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego  i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.


3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego. (wersja *.pdf) (wersja *.doc)


4. Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego.

5. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.


6. UCHWAŁA Nr XLVI/227/10 RADY POWIATU W Brzozowie z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

 

 

 

 

 

10. Uchwała Nr 179/2013 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w ramach otwartego konkursu ofert na 2013 r.


11. Uchwała Nr 184/2013 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w ramach otwartego konkursu ofert na 2013 r.


12. Informacja o ofertach złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Brzozowskiego w 2013 roku.


13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 r.

 

14. Uchwała Nr 189/2013 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na realziację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na 2013 r.

 

 

15. Uchwała Nr 231/2013 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej.

 


16. Nabór kandydatów do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego w 2014 r.
 

17. Informacja o ofertach złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Brzozowskiego w 2014 roku

18. Uchwała Nr 244/2013 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanych prze organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursi ofert na 2014 r.

 

19. Uchwała Nr XXXIV/211/2013 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

 

20. Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014.

 

 

21. Uchwała Nr 251/2014 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie zaopiniowania ofert złozonych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

 

 

 

 

24. uchwała Nr 10/2015 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 9 stycznia 2015 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015

 

25. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego  w 2015 r.

 

26. Uchwała Nr 17/2015 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

27. Informacja o złożonych ofertach w konkursie na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat Brzozowski w 2015 roku.

 

28. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez NGO w 2015 roku z dnia 23 lutego 2015 roku

 

 

29. Uchwała Nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na realziację zadań publicznych realizowanych przez organizację pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na 2015 r.


30. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 r.

 

Podmiot publikujący
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-02 00:00
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2012-01-02 13:03
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2015-03-24 08:06
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 23 września 2019r. 11:08:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.