Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Pożytek publiczny
Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starostwo Powiatowe w Brzozowie poniżej zamieszcza następujące materiały:
 

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r poz. 450 z późn zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)
Załączniki w formacie doc.
– wzór oferty
- wzór umowy 
- wzór sprawozdania

3. UCHWAŁA NR 294/17 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2018

4. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2018
- formularz zgłoszeniowy na członka komisji

5. Uchwała Nr 298/17 Zarządu Powiatu w Brzozowie w sprawie powołania komisji Konkursowej  do spraw zaopiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

6. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej Uchwałą Nr 298/17 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa w roku 2018

7. Uchwała 303/17 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2018

8. Uchwała Nr XXXV/196/17 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 4 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"  

9. Uchwała Nr 312/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

10. Uchwała Nr 313/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu powiatu brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2018. 

11. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego  oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.

12. Uchwała Nr 321/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie w sprawie powołania komisji konkursowej  do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego  oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.

13. Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie, na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego  oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.

- wzór wniosku

14. Uchwała Nr 327/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w raqmach otwartego konkursu ofert na 2018 r.

15 .Uchwała Nr 328/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2018 

16. Uchwała Nr 331/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań powiatu z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku

17. Wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w okresie od 1 września do 15 grudnia 2018 roku

18. Uchwała Nr 352/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki od 1 września do 15 grudnia 2018 roku
 

20. Uchwała Zarządu Powiatu w Brzozowie Nr 379/2018 z dnia 29 października 2018 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2019

21. Uchwała  Nr 377/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonnia zadania z zakresu pomocy społecznej.

22. Uchwała Nr 378/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Brzozowskiego z zakresu pomocy społecznej.
Podmiot publikujący
WytworzyłJacek Cetnarowicz2012-01-02 00:00
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-11-06 13:03
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-11-05 11:29
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 12 sierpnia 2020r. 08:46:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.