Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Nieodpłatna pomoc prawna

herb_powiatuNa mocy przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) od 4 stycznia br. na terenie Powiatu Brzozowskiego stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - z ich upoważnienia - aplikantów adwokackich lub aplikantów radcowskich.
 

GDZIE?
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane są w:
1) Brzozowie – w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy 3-go Maja 51, III piętro, pokój nr 45 obsługiwany przez radców prawnych codziennie, w godzinach:
8.00 – 12.00 w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
12.00 – 16.00 – w środę
2) Jasienicy Rosielnej – w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, obsługiwany przez Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS: 8.00 – 12.00 od poniedziałku do piątku
3) Nozdrzcu – w budynku Domu Strażaka obsługiwany przez adwokatów w godzinach: 8.30 – 12.30 od poniedziałku do piątku

 

DLA KOGO?
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom:
1) które nie ukończyły 26 lat - po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,
2) które ukończyły 65 lat - po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,
3) którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – po okazaniu:
- oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub
- zaświadczenia o udzieleniu świadczenia w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu  samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego  i złożeniu pisemnego oświadczenia, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
4) które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny – po okazaniu tej Karty,
5) które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – po okazaniu tego zaświadczenia,
6) które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa – po okazaniu tej legitymacji,
7) które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty – po złożeniu pisemnego oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności,
8) kobietom w ciąży.Co OBEJMUJE?
Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat i radca prawny, a także działający z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski może zażądać od osoby uprawnionej do uzyskania pomocy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną do uzyskania pomocy o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Brzozowskiego.

Podmiot publikujący
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2016-01-07 00:00
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-01-07 09:42
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-01-04 13:09
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 08 grudnia 2019r. 21:25:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.