Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Informacja o zgłoszeniach budowy z projektem budowlanym

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

         Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w  przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1)   doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2)   wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3)   upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.

 

 L.p.

Imię i nazwisko inwestora/
nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wpływu zgłoszenia

 


Data wniesienia sprzeciwu

 


Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 1.

Gmina Haczów

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonica Polska na dz. nr ewid. 74/2, 74/1, 75/10, 75/11, 75/12, 882/2, 869, 158/1, 159, 893/4, 893/1, 893/3, 894, 895

2017-01-20

 

 

Nie wniesiono sprzeciwu

2 Gmina Haczów Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trześniów na dz. nr ewid. 7, 8, 9, 10, 2071/1, 1250/3, 11, 12, 212/1, 35, 36, 32, 37, 38, 40, 42, 44, 58, 59, 66, 76, 89/2, 89/1, 91, 102, 101, 104/1, 106, 108/1, 142, 166/2, 164, 154, 186, 190/1, 190/2, 190/3, 185, 179, 209, 221, 230, 247, 223, 39/1, 60, 62/1, 62/3, 62/2, 64, 65, 63, 93, 103, 1341/2, 105, 107/2, 108/2, 110/2, 141, 167, 171, 172, 191, 192, 211/1, 211/2, 212/2, 225/1, 252/1, 252/2, 253, 250, 262, 254, 263, 265, 264, 287/1, 287/2, 289, 292, 329, 291/1, 291/2, 327, 288/1, 288/2, 332, 330, 333, 362, 363, 364, 366, 428, 427, 430, 431/1, 431/2, 424, 425, 432, 433, 476, 477, 516, 519, 520, 552, 554/1, 556, 620, 621, 618, 624, 625, 634, 636, 637, 668, 696, 697, 698, 699, 721, 720, 695/3, 694, 667, 665, 635, 633/1, 661/2, 632, 614/1, 623, 602/1, 615/1, 578, 550, 549, 526, 553/1, 551/1, 517, 513, 515, 379/1, 349, 356, 337, 322, 633/2, 283, 285, 325, 361, 1367, 1371, 1377/2, 1377/1, 1387, 1389, 1394, 1395, 1407/1, 1406, 1411, 1421/1, 1425, 1429, 1436, 1449, 1455, 1467, 1485/1, 1492, 1503/1, 1521, 1541, 1561/1, 1561/2, 1567, 1580, 1579/2, 1579/1, 1598, 1609, 1600, 1974/1, 1645, 1646, 1647, 1672/1, 1672/2, 1673, 1697, 1716, 1738, 1739, 1740, 1741, 1974/2, 1753/3, 1753/5, 1753/6, 1753/4, 1754, 1755, 1756, 1763/7, 1763/5, 1766/2, 1765, 1770, 1938, 1942, 1966, 1998, 1999, 2000/1, 2002, 2027, 2028, 2072, 2077, 2102/1, 2122, 2129, 2167, 2175, 2186, 2192, 2251, 2233, 2234/1, 2234/2, 2234/3, 2235/2, 2321, 2235/1, 2236, 2238, 2248, 2247, 2240, 2384/5, 2384/15, 2384/16, 2384/88, 2384/17, 2384/18, 2384/69, 2384/77, 2384/76, 2384/2, 2380, 2383/1, 2383/2, 2386, 2387, 2388, 2389/3, 2389/5, 2390/2, 2391, 2392, 2393, 2427, 2428, 2439/2, 2476, 2477, 2532, 2533, 2534, 2403, 2554, 2538, 2539, 2595, 2596, 2639, 2608, 2637, 2636, 2681/2, 2643/2, 2680, 2700/1, 2700/2, 2712, 2744, 2786/1, 2789, 2793, 2794, 2824, 2816, 2853, 2900/3, 2900/4, 2930, 2924, 1241/3, 1241/5, 1239/1, 1240/1, 1235, 1230, 1229, 1181, 1186, 1185/1, 1183, 1182, 1150, 1145/2, 1144, 1117/2, 1120, 1117/1, 1113/2, 1116, 1113/1, 1110, 1075, 1073, 1072, 1069, 1070/1, 1030, 1029, 941, 895, 943, 896, 897, 898, 899, 900, 945, 1024/1, 1027, 1025, 1028/2, 1026, 942, 946, 1013, 1012, 1011, 978, 940/2, 940/1, 922, 881/1, 887, 1068, 892, 891, 884, 889, 850/34, 850/28, 850/31, 850/32, 850/33, 850/30, 850/8, 850/9, 850/19, 850/18, 853, 819, 834, 830, 829/2, 829/1, 828, 826, 827/1, 823, 827/2, 852, 825, 785, 770, 767/2, 768, 769, 752, 751, 750, 734, 714, 749, 733, 730, 731, 737, 735, 736, 2537, 2384/84, 2384/7, 2384/93, 2384/10, 2384/112, 2384/105, 2384/106, 2834/107, 2384/109, 2224/2, 2369/5, 2384/110, 2369/4, 2348, 2339, 2356, 2357/1, 2358, 2355, 2354, 2353, 2352, 2351, 2350, 2342, 2340, 2325, 2324, 2323, 2224/1, 2220, 2215, 13, 30, 593, 587, 582, 581, 580, 579, 494, 572, 571, 570, 569, 568, 566, 533, 532, 479, 534, 612, 603, 565, 530, 529, 563/2, 605, 606, 604, 626/2, 626/1, 638, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 723, 738, 774, 754, 788, 797, 801/2,  802/3, 807, 808, 809, 804, 810, 819, 836/3, 837, 839, 842, 848, 846, 847, 849, 844, 841, 882, 878, 881/3, 885, 880, 879/1, 879/2, 881/2, 614/2, 856, 41, 1250/4, 43, 1290/2, 1282/2, 94, 104/2, 173, 224, 1505, 1486, 39/3, 54, 83/2, 88/2, 88/1, 96, 100, 110/1, 169, 227, 360, 365, 475, 1773/2, 1893, 1920, 555, 557, 560, 575, 598/1, 598/2, 611, 2169, 2187, 2237, 2384/71, 831, 833, 1017, 1233, 1240/3, 1237, 1188, 1185/3, 1187, 1147, 1149, 1148, 1146, 1118, 1115, 1114, 1112, 1020, 1022, 478, 456, 518, 553/2, 397/2, 78/2, 850/40, 188, 561, 1526, 1717, 1764, 558, 588, 590, 767/1, 2382/2, 1071/2, 1234, 894, 883, 531, 619, 801/1, 666, 850/17, 2123, 2239, 1119. 2017-01-24   Nie wniesiono sprzeciwu
3 Gmina Haczów Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasionów na dz. nr ewid. 269, 272, 632, 270/2, 270/1, 271/6, 271/7, 271/5, 271/4, 271/1, 264, 263, 267/1, 262, 261, 260, 259/7, 259/6, 259/3, 258/2, 259/5, 259/4, 258/1, 630, 624, 275/2, 273/2, 273/1, 274/3, 274/4, 274/1, 275/3, 276, 277, 278, 70, 254/1, 253/2, 253/1, 252/1, 251/3, 251/2, 251/1, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242/2, 242/1, 237, 239, 236, 235/3, 235/2, 235/1, 232, 62, 61/2, 69/1, 60, 58, 59, 21, 75, 231, 217, 216, 215, 214, 212, 211, 210/4, 210/3, 210/1, 209, 208, 207, 204, 203, 202, 201, 323, 361, 335, 336, 378, 390, 622/1, 621, 620, 615, 619/1, 618, 617, 291, 287, 294, 304, 306/2, 307, 308/2,  286, 292/2, 292/1, 293, 310/2, 310/1, 313, 312, 314/2, 315, 318, 284/1, 283/1, 282/2, 614/1, 613, 614/2, 612, 611, 610/1, 609, 608, 607/1, 606, 605/1, 605/2, 602, 600/4, 599/1, 598/3, 324, 319, 325/1, 326, 329, 333, 332, 334, 391, 392, 393, 395, 397, 396, 398/1, 386/1, 384/2, 386/2, 398/2, 383, 381, 379/1, 376, 401, 377/1, 399, 404/1, 405/1, 407, 409, 410, 413, 425, 426, 427, 441/1, 421, 363/2, 363/1, 159, 160, 161, 164, 442, 429, 430/1, 431, 432, 433, 438, 435, 453, 454, 456, 460, 462, 451, 464, 463, 461, 465, 532, 531, 530, 525/3, 528/1, 527/1, 526, 523, 518, 517/2, 513, 512, 511, 510, 509, 507, 471, 596, 594, 592, 591, 590, 588/1, 588/2, 587, 586, 584, 583/1, 583/2, 580, 579, 578, 574, 573, 572/3, 589, 585/2, 582/1, 585/1, 582/2, 581, 577, 576, 575/2, 572/2, 563, 562, 561/1, 561/2, 560, 559, 558, 548/3, 548/2, 548/1, 549, 550, 543, 551, 566, 556, 554, 553, 742, 743, 746, 747/2, 755, 756/1, 756/2, 753/1, 752/1, 752/2, 750, 749/1, 749/2, 745/1, 745/2, 740, 739, 736, 735/1, 735/2, 735/3, 733, 732/1, 732/2, 727/1, 727/2, 726, 724/4, 723/3, 723/5, 723/6, 719/2, 717, 718, 714, 713, 712/2, 711/2, 710, 708, 707, 704, 703, 643/2, 642, 638, 637, 634, 881/2, 668, 508, 500, 757, 506/7, 506/1, 758/1, 758/2, 759/2, 759/3, 759/4, 764, 815, 812/1, 811, 810/2, 807/8, 807/9, 806/3, 804/2, 803/1, 802/2, 801/2, 799, 798, 797/2, 796/2, 795/2, 794, 791, 790, 789/1, 788, 787/1, 787/2, 786/3, 786/2, 786/1, 785/5, 785/4, 785/3, 785/2, 785/1, 505, 784/1, 784/2, 504/1, 953, 952, 965, 1003/2, 999, 930, 1188/1, 1188/2, 1213/1, 1213/2, 1178, 1209, 1199, 1179, 1208, 1193, 1192, 1191, 1194, 1190, 1181, 1182, 1184, 1180, 1212, 1210/1, 1210/2, 950/2, 950/1, 948/2, 948/4,  947, 946, 945, 944/1, 943/1, 944/2, 942/1, 942/2, 941, 940, 939/3, 939/1, 938, 937/2, 937/1, 936/2, 936/1, 935/2, 935/3, 934/3, 934/1, 933/2, 933/1, 817/1, 819, 820, 821/1, 822, 823/1, 823/2, 824, 825/2, 827, 825/1, 828, 826/1, 830, 831, 833/1, 1171/1, 1171/2, 1175, 1174, 1158, 969/2, 969/1, 972, 1036/1, 1036/2, 1037/2, 1037/1, 1038, 1039/2, 1040/1, 1034, 970; 163, 127, 121, 120, 118/1, 119, 105, 741, 575/1, 321/1, 321/2, 1201, 761/2, 522, 466, 472, 482/2, 483/1, 568, 404/2, 255, 281/2, 282/4, 283/2, 881/1, 882/1, 968, 1041/1, 1166/1, 1170, 441/2, 440/1, 13, 16/1, 16/2, 17, 18, 124, 125/1, 122, 165/1, 525/1, 482/1, 473, 474, 521/1, 528/2, 63, 305, 380, 400, 564, 555, 688/1, 679, 878, 879/1, 880, 829/1, 753/2, 807/6, 808, 805, 803/2, 802/1, 949/1, 949/2, 954/1, 285, 616/2, 256, 257, 331, 600/3, 168, 691/1, 760, 20, 19, 517/1, 521/2, 807/13, 807/15, 807/14, 571, 408, 412, 414, 415, 417. 2017-02-10    
Podmiot publikujący
WytworzyłAnna Furman - Naczelnik 2017-01-23 00:00
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2017-01-23 09:42
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2017-02-17 12:54
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 22 września 2020r. 03:43:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.