Uchwała podjęta na XLV sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 28 października 2014  r.