Radni Rady Powiatu w Brzozowie VI kadencji:

1. Henryk KOZIK - Przewodniczący Rady Powiatu
2. Jacek ADAMSKI - Wicestarosta Brzozowski

3. BARĆ Mieczysław
4. BŁAŻ Zygmunt
5. CHĘĆ Marek 
6. CHROBAK Stanisław
7. DATA Janusz 
8. FLOREK Grzegorz
9. GŁADYSZ Zdzisław
10. JAJKO Adam 
11. KAMIŃSKI Dariusz

12. KORONA Magdalena 
13. KUCZMA Jerzy
14. MARCHEL Wiesław
15. PILCH Jan 
16. STYCZKIEWICZ Marek 
17. SZAREK Stanisław 
18. WACEK Marek 
19. WESOŁOWSKI Ryszard