Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości HUMNISKA

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 853.49 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-06-09
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-06-09 11:55
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-06-09 11:57
ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Jasienica Rosielna

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik image 472.88 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-06-04
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-06-04 09:16
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-06-04 09:17
ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości GOLCOWA

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik image 229.97 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2021-06-02
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-06-02 08:34
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-06-04 08:35
ZAWIADOMIENIE
 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia
granic nieruchomości w związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków w miejscowości ORZECHÓWKA

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 527.63 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-05-31
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-06-02 08:20
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-06-02 08:20
ZAWIADOMIENIE
 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia
granic nieruchomości w związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków w miejscowości NIEWISTKA

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 447.43 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-05-31
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-06-01 08:41
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-06-01 08:41
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia  granic spokojnego władania w miejscowości GRABOWNICA STARZEŃSKA

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik image 292.53 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-05-25
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-05-25 13:12
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-05-25 13:13
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 7d pkt 1 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Domaradz, jednostka ewidencyjna Domaradz, które odbędzie się w dniach roboczych:
od 07.06.2021 r. do 25.06.2021 r. w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 51, w pokoju nr 37 (sala narad),
oraz dodatkowo od 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w budynku OSP Domaradz.
 
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu  zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w  interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów 
i budynków, uzyskać niezbędne wyjaśnienia, lub zgłosić do protokołu  ewentualne uwagi.
 
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
 
Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemicznym, przyjmowanie stron będzie odbywać się wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem 691 028 861, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
 
Zaleca się bieżące śledzenie komunikatów dotyczących zagrożenia epidemicznego oraz  stosowanie wynikających z nich zabezpieczeń. Informacje te są zamieszczane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Brzozowie https://powiatbrzozow.pl oraz Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej https://www.gov.pl/web/koronawirus
 
                                                                                      STAROSTA BRZOZOWSKI
                                                                                                 Zdzisław Szmyd
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2021-05-19
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-05-19 08:24
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-05-19 08:26
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia  granic spokojnego władania w miejscowości WARA

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 2.08 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-05-07
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-05-07 08:22
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-05-10 08:23
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
 
Na podstawie § 37-39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U.z 2019, poz. 393 z późn. zm..) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzozowie, nr GNO.6640.2.1388.2019 z dnia 30 pażdziernika 2019 r. uprzejmie zawiadamiam, że w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Domaradz nr:2, gmina: Domaradz odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek objętych niżej umieszczonym wykazem.

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 53.43 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłKatarzyna Dmitrowska - Geodeta2021-04-28
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-29 11:43
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-29 11:44
ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w gminie Brzozów obręb Stara Wieś

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 42.64 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-04-29
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-29 11:38
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-29 11:38

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 7d pkt 1 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu WESOŁA, jednostka ewidencyjna Nozdrzec, które odbędzie się w dniach roboczych:

 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2021-04-27
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-27 08:52
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-28 08:46

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 7d pkt 1 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu BARYCZ, jednostka ewidencyjna Domaradz, które odbędzie się w dniach roboczych:

 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2021-04-27
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-27 08:51
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-28 08:46

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 7d pkt 1 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów OBARZYM i WYDRNA, jednostka ewidencyjna Dydnia, które odbędzie się w dniach roboczych:

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2021-04-27
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-27 08:48
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-28 08:47
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w miejscowości BRZOZÓW

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 115.07 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-04-15
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-21 08:13
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-21 08:13
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia  granic spokojnego władania w miejscowości STARA WIEŚ

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik image 395.94 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-04-20
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-21 08:10
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-21 08:11
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących granicę obrębów
 
Na podstawie § 37-39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U.z 2019, poz. 393 z późn. zm..) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzozowie, nr GNO.6640.2.1385.2019 z dnia 30 pażdziernika 2019 r. uprzejmie zawiadamiam, że w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Jabłonica Polska nr: 3 oraz Malinówka nr 5, gmina: Haczów odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek objętych niżej umieszczonym wykazem.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-04-16
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-16 08:33
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-16 08:34
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia  granic spokojnego władania w miejscowości BRZOZÓW

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 2.08 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-04-13
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-15 10:03
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-15 10:03
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
 
Na podstawie § 37-39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U.z 2019, poz. 393 z późn. zm..) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzozowie, nr GNO.6640.2.1388.2019 z dnia 30 pażdziernika 2019 r. uprzejmie zawiadamiam, że w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Domaradz nr:2, gmina: Domaradz odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek objętych niżej umieszczonym wykazem.

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 97.10 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłKatarzyna Dmitrowska - Geodeta2021-04-08
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-13 10:27
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-13 10:28
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 38 ust. 4, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 395 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzozowie, uprzejmie zawiadamiam, że w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków poniżej wymienionego obszaru obrębu/obrębów, położonych w gminie: Dydnia, obręb: Grabówka odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych niżej umieszczonym wykazem

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 138.52 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-04-08
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-09 08:50
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-09 08:51
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 38 ust. 4, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 395 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzozowie GNO.6640.2.1392.2019, uprzejmie zawiadamiam, że w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gruntów położonych w gminie: Dydnia obręb ewidencyjny: Wydrna, odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych niżej umieszczonym wykazem

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 694.86 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-04-08
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-09 08:47
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-09 08:48
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości HACZÓW

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 48.02 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-04-02
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-02 09:21
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-02 11:27
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
i o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w miejscowości HACZÓW

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 50.66 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-04-02
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-02 09:20
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-02 09:21
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości w związku
z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków w miescowości GOLCOWA

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 197.78 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-04-02
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-02 09:17
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-02 09:18
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków
w miejscowości GOLCOWA

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 197.60 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-04-02
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-02 09:16
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-02 09:17
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 

 
Starosta Brzozowski zawiadamia, że wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne o nieodpłatne nabyciu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości połoonej w gminie Brzozów.

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 48.55 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2021-04-02
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-02 09:14
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-02 09:15
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości DOMARADZ

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik image 261.84 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-03-23
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-02 09:08
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-04-02 09:09
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 7d pkt 1 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Jabłonica Polska i Malinówka, jednostka ewidencyjna Haczów, które odbędzie się w dniach roboczych od 22.03.2021 r. do 02.04.2021 r. w godzinach od 800 do 1500 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 51, w pokoju nr 37 (sala narad).
 
Jednocześnie zawiadamiam, że projekt ten będzie wykładany również:
- w budynku Domu Ludowego w Jabłonicy Polskiej w dniach od 15.03.2021 r. do 19.03.2021 r. w godzinach od 8:00 do 15:00,
- w budynku Domu Ludowego w Malinówce w dniach od 06.04.2021 r. do 12.04.2021 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.
 
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu  zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w  interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów 
i budynków, uzyskać niezbędne wyjaśnienia, lub zgłosić do protokołu  ewentualne uwagi.
 
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
 
Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemicznym, przyjmowanie stron będzie odbywać się wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem 691 028 861, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
 
Zaleca się również bieżące śledzenie komunikatów dotyczących zagrożenia epidemicznego oraz  stosowanie wynikających z nich zabezpieczeń. Informacje te są zamieszczane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Brzozowie https://powiatbrzozow.pl oraz Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej https://www.gov.pl/web/koronawirus
 
 
                                                                                     STAROSTA BRZOZOWSKI
 
                                                                                                 Zdzisław Szmyd
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2021-02-25
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-02-25 08:24
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 12 czerwca 2021r. 18:38:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.