Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
ZAWIADOMIENI
zawiadamia się że w dniu 14 czerwca 2018 roku o godz 9:00 w Jasienicy Rosielnej odbędzie ustalenie granic władania działki 1804 z działka 1747/1

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 357.78 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2018-05-18
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-05-18 12:29
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-05-18 12:30
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w gminie Brzozów - obręb: Humniska

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 332.60 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłKatarzyna Dmitrowska - Geodeta2018-05-08
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-05-09 10:21
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-05-09 10:21
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych
w miejscowości: JASIENICA ROSIELNA

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik image 397.01 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłAntoni Jagusztyn - Usługi Geodezyjno-Kartograficzne2018-04-25
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-05-08 12:02
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-05-08 12:02
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych
w miejscowości: WARA i WESOŁA

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE - WESOŁA Plik image 403.46 KB
ZAWIADOMIENIE - WARA Plik image 394.61 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłAntoni Jagusztyn - Usługi Geodezyjno-Kartograficzne2018-04-23
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-05-08 09:06
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-05-08 09:07
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic
w gminie Jasienica Rosielna  miejscość: Orzechówka

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik image 426.55 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2018-04-27
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-04-30 10:37
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-04-30 10:37
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach przyjęcia/ustalenia/ granic nieruchomości
w gminie Brzozów miejscość: Humniska

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik image 400.86 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłAntoni Jagusztyn - Usługi Geodezyjno-Kartograficzne2018-04-30
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-04-30 10:35
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-04-30 10:35
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach przyjęcia/ustalenia/wyznaczenia nieruchomości
w gminie Brzozów miejscość: Brzozów

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik image 281.81 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłAntoni Jagusztyn - Usługi Geodezyjno-Kartograficzne2018-04-23
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-04-23 09:08
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-04-23 09:08
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w gminie Brzozów obręb: Humniska

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 389.32 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłHalina Pilch - Geodeta2018-04-20
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-04-23 09:04
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-04-23 09:04
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic granic działek ewidencyjnych
w obrębie: Stara Wieś

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 77.95 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2018-03-12
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-03-15 10:40
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-03-15 10:41
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi
w gminie Brzozów obręb: Grabownica Starzeńska

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik image 387.52 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłAntoni Jagusztyn - Usługi Geodezyjno-Kartograficzne2018-03-12
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-03-12 09:51
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-03-15 10:39
Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości

 
Na podstawie art.. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 2101), z  § 37, § 38, § 39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marzec 2001 r. w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków (Dz.U. z 2016 poz. 1034. tekst jednolity),
Zawiadamiam

O czynnościach ustalenia granic nieruchomości podlegającej aktualizacji ewidencji gruntów położonej w gminie Brzozów , Obręb Górki, oznaczonej w operacie Ewidencji Gruntów i Budynków jako działka nr : 3849 ujawnionej w księdze wieczystej KS1B/00061555/4, 3850 ujawnionej w księdze wieczystej KS1B/00057855/6.
Z działkami sąsiednimi 3791/1, 3848, 3886, 3851, 3849, 3850

Powyższe czynności odbędą się na gruntach w/w nieruchomości w dniu 30/03/2017 o godzinie 9:00

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 337.44 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłJan Leń - Geosat Brzozów2018-01-04
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-03-01 14:09
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-03-01 14:10
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi
w gminie Domaradz obręb: Barycz

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 409.14 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2018-02-28
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-03-01 13:02
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-03-01 13:02
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi
w gminie Domaradz obręb: Barycz

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 392.59 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłPiotr Pitułaj - Geodeta2018-02-23
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-02-26 09:31
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-02-26 09:32
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi
w gminie Brzozów miejscowość Humniska

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 360.90 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłAntoni Jagusztyn - Usługi Geodezyjno-Kartograficzne2018-02-20
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-02-22 06:36
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-02-22 06:37
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w gminie Nozdrzec obręb: Izdebki

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 2.16 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłPiotr Pitułaj - Geodeta2018-01-22
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-01-23 10:04
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-01-23 10:05
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w gminie Brzozów obręb: Górki

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 404.39 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2018-01-04
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-01-15 11:38
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-01-15 11:38
Na podstawie art.114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm./
 
S T A R O S T A   B R Z O Z O W S K I
Ogłasza o zamiarze wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, posiadającej nieuregulowany stan prawny, oznaczonej jako działka nr   7894, położonej w miejscowości Wesoła, Gmina Nozdrzec, Powiat Brzozowski, poprzez zezwolenie  PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21A na „Przebudowę istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV relacji Dynów – Strzyżów na kablową w miejscowości Wesoła”.
 
Jednocześnie wzywa się właścicieli, ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udokumentowali swoje prawa, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu 
o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości. 
Po tym terminie zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.
                                                                                                             
Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2018-01-10
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-01-10 11:54
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-01-10 11:54
Na podstawie art. 114 ust. 4  w związku z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm./
 
S T A R O S T A   B R Z O Z O W S K I
 
Zawiadamia wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, posiadających nieuregulowany stan prawny, oznaczonych jako działki nr 2402/2, 2404, 2405/3, 8426/2, 8422/2, 8650, 7889, 2027/2, 2024, 7883, 2182/2, 5589, 7302, 8659, 2700, 2701, 2703, położonych w miejscowości Wesoła, Gmina Nozdrzec, Powiat Brzozowski, poprzez zezwolenie  PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21A na „Przebudowę istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV relacji Dynów – Strzyżów na kablową w miejscowości Wesoła”.
                                                                                                             
Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2017-12-12
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2017-12-12 12:07
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w gminie Domaradz obręb: Golcowa 

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 760.49 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłPiotr Pitułaj - Geodeta2017-11-23
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2017-11-28 07:24
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2017-11-28 07:25
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2016, poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzozowie nr GNO.6640.3.1055.2015 z dnia 27 lipca 2015 r. uprzejmie zawiadamiam, że w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Dydnia, gmina Dydnia odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki objętej w niżej umieszczonym wykazie.

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 284.42 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2017-11-22
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2017-11-23 18:07
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2017-11-23 18:08
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2016, poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzozowie nr GNO.6640.3.1055.2015 z dnia 27 lipca 2015 r. uprzejmie zawiadamiam, że w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Dydnia, gmina Dydnia odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki objętej w niżej umieszczonym wykazie

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 73.42 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2017-11-17
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2017-11-20 08:38
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2017-11-20 08:39
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach przyjęcia/ustanowienia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w gminie Brzozów

Załączniki:

Zawiadomienie Plik image 328.80 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2017-11-07
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2017-11-08 10:02
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2017-11-08 10:02
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków i ustalenia przebiegu granic nieruchomości do celów ewidencji gruntów i budynków


zawiadamiam, że toczy się postępowanie o wyznaczenie punkótw granicznych i usta;enie przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Trześniów gmina Haczów

Załączniki:

Zawiadomienie Plik image 537.83 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2017-10-23
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2017-10-24 10:01
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2017-10-24 10:02
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych i o czynnościach  ustalenia przebiegu granic nieruchomości w gminie Nozdrzec, obręb: Izdebki oznaczonych w operacie ewdiencji gruntów i budynków jako działki nr: 1123 i 5596
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2017-10-12
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2017-10-13 14:35
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2017-10-13 14:36
Na podstawie art.114 ust. 3 i 4  w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm./
 
S T A R O S T A   B R Z O Z O W S K I
Ogłasza o zamiarze wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, posiadających nieuregulowany stan prawny, oznaczonych jako działki nr   2402/2, 2404, 2405/3, 8426/2, 8422/2, 8650, 7889, 2027/2, 2024, 7883, 2182/2, 5589, 7302, 8659, 2700, 2701, 2703, położonych w miejscowości Wesoła, Gmina Nozdrzec, Powiat Brzozowski, poprzez zezwolenie  PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21A na „Przebudowę istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV relacji Dynów – Strzyżów na kablową w miejscowości Wesoła”.

Jednocześnie wzywa się właścicieli, ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udokumentowali swoje prawa, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości. 
Po tym terminie zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.
                                                                                                             
Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2017-10-10
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2017-10-10 10:32
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 20 maja 2018r. 17:26:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.