Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

ZAWIADOMIENIE

 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości GÓRKI

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik image 346.94 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-08-23
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-08-23 14:11
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-08-23 14:13

ZAWIADOMIENIE

 o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w miejscowości HACZÓW

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 118.88 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-08-20
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-08-20 14:29
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-08-20 14:30

ZAWIADOMIENIE

 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości GRABOWNICA STARZEŃSKA

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik image 280.26 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłPiotr Pitułaj - Geodeta2021-08-13
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-08-18 08:35
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-08-18 08:37

ZAWIADOMIENIE

 o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości rolnej podlegającej podziałowi w miejscowości NIEWISTKA

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 1,018.39 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-08-16
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-08-17 08:21
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-08-17 08:23

ZAWIADOMIENIE

 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości STARA WIEŚ

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik image 394.29 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-07-30
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-30 08:00
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-30 08:02

ZAWIADOMIENIE

 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości WARA

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik image 472.88 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-07-27
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-27 13:31
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-27 13:33
INFORMACJA NR 11
STAROSTY BRZOZOWSKIEGO
z dnia 14 lipca 2021 r. 
 
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Barycz, gmina Domaradz Zgodnie z art. 24a ust. 1, 8 i 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.), Starosta Brzozowski informuje, że:
§ 1. Projekt operatu opisowo – kartograficznego po modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 
        Barycz, gmina Domaradz, stał się operatem ewidencji gruntów i budynków,
§ 2. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów ujawnione w operacie
        opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
        Województwa Podkarpackiego informacji o której mowa w § 1, zgłaszać zarzuty do tych danych.
 
Ponadto informuję, że wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego odbyło się w dniach od 10.05.2021 r. do 28.05.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie, o czym zawiadomione zostały osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne zgodnie z art. 24a ust. 5 cytowanej wyżej ustawy.
                                                             
                                                                                                                Starosta Brzozowski
                                                                                                        Zdzisław Szmyd
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2021-07-21
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-21 08:21
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-21 08:23
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
 
Na podstawie § 37-39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U.z 2019, poz. 393 z późn. zm..) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzozowie, nr GNO.6640.2.1388.2019 z dnia 30 pażdziernika 2019 r. uprzejmie zawiadamiam, że w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Domaradz nr:2, gmina: Domaradz odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek objętych niżej umieszczonym wykazem.

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 67.26 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-07-21
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-21 08:18
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-21 08:21

ZAWIADOMIENIE

 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości TURZE POLE

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 37.70 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-07-21
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-21 08:17
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-21 08:19

ZAWIADOMIENIE

 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości BLIZNE

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 112.21 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-07-14
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-14 08:26
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-15 08:29
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
 
Na podstawie § 38 ust. 4, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 393 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzozowie, uprzejmie zawiadamiam, że w ramach rękojmi do modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzemienna gm. Dydnia, oraz obrębu Orzechówka gm. Jasienica Rosielna odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych niżej umieszczonym wykazem

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 118.00 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-07-08
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-12 10:33
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-12 10:33
INFORMACJA STAROSTY BRZOZOWSKIEGO
z dnia 7 lipca 2021 r.
 
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Załączniki:

Wydrna Plik doc 13.41 KB
Obarzym Plik doc 13.41 KB
Malinówka Plik doc 13.30 KB
Jabłonica Polska Plik doc 13.27 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2021-07-12
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-12 10:28
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-12 10:31
ZAWIADOMIENIE
 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości NIEBOCKO

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik image 428.56 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-07-08
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-08 12:00
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-08 12:00
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 7d pkt 1 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Jabłonica Polska i Malinówka, jednostka ewidencyjna Haczów, które odbędzie się w dniach roboczych od 22.03.2021 r. do 02.04.2021 r. w godzinach od 800 do 1500 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 51, w pokoju nr 37 (sala narad).
 
Jednocześnie zawiadamiam, że projekt ten będzie wykładany również:
- w budynku Domu Ludowego w Jabłonicy Polskiej w dniach od 15.03.2021 r. do 19.03.2021 r. w godzinach od 8:00 do 15:00,
- w budynku Domu Ludowego w Malinówce w dniach od 06.04.2021 r. do 12.04.2021 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.
 
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu  zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w  interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów 
i budynków, uzyskać niezbędne wyjaśnienia, lub zgłosić do protokołu  ewentualne uwagi.
 
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
 
Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemicznym, przyjmowanie stron będzie odbywać się wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem 691 028 861, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
 
Zaleca się również bieżące śledzenie komunikatów dotyczących zagrożenia epidemicznego oraz  stosowanie wynikających z nich zabezpieczeń. Informacje te są zamieszczane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Brzozowie https://powiatbrzozow.pl oraz Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej https://www.gov.pl/web/koronawirus
 
 
                                                                                     STAROSTA BRZOZOWSKI
 
                                                                                                 Zdzisław Szmyd
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2021-02-25
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-02-25 08:24
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 20 września 2021r. 09:20:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.