Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
ROK 2020
 
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Puszkar - Inspektor2020-04-20
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-04-27 09:23
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-11-17 08:26
POSTANAWIAM

zawiesić postępowanie
w sprawie wydania decuzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Scalanie gruntów wsi Zmiennica i Turze Pole , gm. Brzozów" do casu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 

Załączniki:

Turze Pole Plik pdf 619.70 KB
Zmiennica Plik pdf 616.54 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Puszkar - Inspektor2020-04-02
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-04-17 15:16
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-04-17 15:16
Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Brzozowskiego z dnia 12 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, połozonych w obrębie ewidencyjnym Brzozów, Grabownica Starzeńska, Górki, humniska, Przysietnica, Stara Wieś, Turze Pole, Zmiennica - gmina Brzozów, Dydnia, Grabówka, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, Niewistka, Temeszów, Obarzym, Witryłów, Wydrna - gmina Dydnia, Blizne - gmina Jasienica Rosielna..

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 532.26 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-02-12
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-02-17 11:52
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-02-17 11:53
Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Brzozowskiego z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, połozonych w obrębie ewidencyjnym Hroszówka, Ulucz, Jabłonica Ruska, gmina Dydnia.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 482.25 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2020-01-28
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-01-30 10:58
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-01-30 10:59
Informacja o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
 
ROK 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Puszkar - Inspektor2020-01-03
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-01-03 14:12
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-01-03 14:10
OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2020-2023 DLA POWIATU BRZOZOWSKIEGO Z PERSPEKTYWĄ DO 2027 R."
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-11-29
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-11-29 14:08
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-11-29 14:10
OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO
zawiadamiam
 
że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na scalaniu gruntów w obrębie Zmiennica - gmina Brzozów.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 56.91 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2019-11-25
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2019-11-25 11:47
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2019-11-26 08:04
OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO
zawiadamiam

że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na scalaniu gruntów w obrębie Turze Pole - gmina Brzozów.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 53.58 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2019-11-25
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2019-11-25 11:52
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2019-11-26 08:05
ZARZĄDZENIE NR 7/2019
STAROSTY BRZOZOWSKIEGO
z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność gminy Nozdrzec, położonych w obrębie ewidencyjnym: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Wara, Wesoła, Siedliska gmina Nozdrzec

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 1.97 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-01-21
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-01-30 11:25
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-01-30 11:25
ZARZĄDZENIE NR 55/2018
STAROSTY BRZOZOWSKIEGO
z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa w miejscowości Barycz i Golcowa, gmina Domaradz

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 452.22 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2018-07-23
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-08-27 10:02
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-08-27 10:02
STAROSTA BRZOZOWSKI
zawiadamia

że z dniam 15 grudnia 2016 r. przystąpił do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych na terenie gminy Jasienica Rosielna w miejscowości Jasienica Rosielna, Orzechówka, Wola Jasienicka na lata 2017-2026.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 463.87 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZygmunt Błaż - Starosta Brzozowski2016-12-15
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-12-20 09:11
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-12-20 09:12
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO
PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASUdla lasów własności osób fizycznych położonych na terenie:
Gminy Jasienica Rosielna
   w obrębach ewidencyjnych:
Jasienica Rosielna, Orzechówka, Wola Jasienicka


z okresem obowiązywania 
od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2026 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2016-12-14
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-12-14 08:51
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-12-14 08:52
Informacja o decyzjach dotyczących inwestycji mogących
znacząco oddziaływać na środowisko
 
 
 Informacja
          
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) Starosta Brzozowski informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja (nr SR.6522.8.2016) zmieniająca koncesję na wydobywanie surowca ilastego ze złoża „Jasienica Rosielna” w miejscowości Jasienica Rosielna, gmina Jasienica Rosielna, powiat brzozowski, województwo podkarpackie. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 51, III piętro, pokój nr 40, w godzinach pracy urzędu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Puszkar - Inspektor2016-09-23
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-09-23 10:32
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-09-23 10:32
Porozumienia zawarte w dniu 201 lutego 2016 r. w Brzozowie pomiędzy Starostą Brzoowskim a Nadleśniczymi Nadleśnictwa: Dynów, Kołaczyce, Brzozów w sprawie powierzenia do prowadzenia niekórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

- Porozumienie Dynów
- Porozumienie Kołaczyce
- Porozumienie Brzozów
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2016-02-10
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-03-07 13:27
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-03-07 13:30
Informacja o decyzjach dotyczących inwestycji mogących
znacząco oddziaływać na środowisko
 
 znak sprawy: SR.6522.2.2014
 
 Informacja
          
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) Starosta Brzozowski informuje, że w dniu 10 marca 2014 r., została wydana decyzja (nr SR.6522.2.2014) udzielająca koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Jabłonica Ruska Krusz-Bet” w miejscowości Jabłonica Ruska, gmina Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie.Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 51, III piętro, pokój 40, w godzinach pracy urzędu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2014-03-31
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2014-04-01 09:16

Porozumienie zawarte w dniu 17 stycznia 2014 r. w Brzozowie w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką lesną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2014-01-17
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2014-03-05 13:23
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2014-03-05 13:27
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 29 listopada 2020r. 02:27:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.