POSTANOWIENIE
 

w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. "Scalanie gruntów wsi Turze Pole, gm. Brzozów".

Załączniki:

POSTANOWIENIE Plik pdf 604.33 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-07-12
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-12 13:03
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-12 13:04
OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO
 
zawiadamiam
że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na scalaniu gruntów w obrębie Turze Pole - gmina Brzozów.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-05-14
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-05-24 12:16

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO
 
zawiadamiam
że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na scalaniu gruntów w obrębie Zmiennica - gmina Brzozów.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 61.21 KB
OBWIESZCZENIE Plik pdf 60.30 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-05-14
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-05-24 12:15
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-05-24 12:18
 POROZUMIENIA
 
zawarte w dniu 15 stycznia 2021 r. w Brzozowie pomiędzy Starostą Brzozowskim Panem Zdzisławem Szmydem, a Nadleśniczymi Nadleśnictwa w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 

Załączniki:

BRZOZÓW Plik doc 17.98 KB
DYNÓW Plik doc 20.62 KB
KOŁACZYCE Plik doc 16.74 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2021-03-11
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-03-12 08:55
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-03-12 08:56

ROK 2021


Załączniki:

zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ7002B położona w m. Turze Pole, Gmina Brzozów na działce gruntowej o nr ewid. 1241 Plik pdf 4.48 MB
zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ3801B położona w m. Brzozów, Gmina Brzozów na działce gruntowej o nr ewid. 1237 Plik pdf 4.49 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ7004A położona w m. Przysietnica, Gmina Brzozów na działce gruntowej o nr ewid. 7011 – zmiana nieistotna. Plik pdf 4.24 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ7001A położona w m. Dydnia, Gmina Dydnia na działce gruntowej o nr ewid. 816/4 – zmiana nieistotna. Plik pdf 3.98 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ7002AB położona w m. Turze Pole, Gmina Brzozów na działce gruntowej o nr ewid. 1241 – zmiana nieistotna. Plik pdf 4.61 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej 23466N! położona w m. Nozdrzec, Gmina Nozdrzec na działce gruntowej o nr ewid. 1333/1 – zmiana nieistotna Plik pdf 4.01 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej 23208N! położona w m. Hłudno, Gmina Nozdrzec na działce gruntowej o nr ewid. 3358 – zmiana nieistotna Plik pdf 5.18 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BT22254 położona w m. Domaradz-Krzywa, Gmina Domaradz na działce gruntowej o nr ewid. 589/1 – zmiana nieistotna Plik pdf 5.27 MB
Zgłoszenie instalacji – stacja bazowa telefonii komórkowej BT24453 Izdebki położona w m. Hłudno, Gmina Nozdrzec na działce gruntowej o nr ewid. 3358 – zmiana nieistotna Plik pdf 5.48 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BT24498 położona w m. Jasionów, Gmina Haczów na działce gruntowej o nr ewid. 264 – zmiana nieistotna Plik pdf 5.29 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BT22987 UJAZDY położona w m. Wesoła, Gmina Nozdrzec na działce gruntowej o nr ewid. 2539/2 – zmiana nieistotna Plik pdf 5.07 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BT22795 Niebocko położona w m. Niebocko, Gmina Dydnia na działce gruntowej o nr ewid. 362 – zmiana nieistotna Plik pdf 4.91 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ6001 A położona w m. Grabownica Starzeńska, Gmina Brzozów na działce gruntowej o nr ewid. 617 – zmiana nieistotna Plik pdf 10.45 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej 57511 Golcowa (23456N!) KKS Domaradz Golcowa w m. Golcowa, Gmina Domaradz na działce gruntowej o nr ewid. 4234 Plik pdf 3.54 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ7006 B w m. Nozdrzec, Gmina Nozdrzec na działce gruntowej o nr ewid. 2700 Plik pdf 4.87 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-01-13
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-01-13 08:43
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-16 11:18
ROK 2020
 
- zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej 23322N! położona w Brzozowie, ul. 3-go Maja 4 na działce gruntowej o nr ewid. 2199
 
- zgłoszenie instalacji – stacja bazowa telefonii komórkowej 23299N! położona w Brzozowie na działce gruntowej o nr ewid. 1180

- zgłoszenie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej 23184N! położona w Brzozowie, ul. Legionistów 68 na działce gruntowej o nr ewid. 88/1
 
zgłoszenie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BT 26990 Brzozów Dwa położona w Brzozowie, ul. Górna na działce gruntowej o nr ewid. 1180


zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ7002 B Turze Pole położona w Turzym Pole,  Gmina Brzozów na działce gruntowej o nr ewid. 1241
 

- aktualizacja zgłoszenia instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ7007 B Blizne położona w Bliznem, Gmina Jasienica Rosielna na działce gruntowej o nr ewid. 8719/2


- aktualizacja zgłoszenia instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej SAN6001 D Trześniów położona w m. Trześniów, Gmina Haczów na działce gruntowej o nr ewid. 1560/2


- aktualizacja zgłoszenia instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ6001 A położona w m. Grabownica Starzeńska, Gmina Brzozów na działce gruntowej o nr ewid. 617

 

- zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej 23466 położona w m. Nozdrzec, Gmina Nozdrzec na działce gruntowej o nr ewid. 1333/1
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Puszkar - Inspektor2020-04-20
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-04-27 09:23
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-12-28 11:54
POSTANAWIAM

zawiesić postępowanie
w sprawie wydania decuzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Scalanie gruntów wsi Zmiennica i Turze Pole , gm. Brzozów" do casu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 

Załączniki:

Turze Pole Plik pdf 619.70 KB
Zmiennica Plik pdf 616.54 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Puszkar - Inspektor2020-04-02
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-04-17 15:16
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-04-17 15:16
Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Brzozowskiego z dnia 12 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, połozonych w obrębie ewidencyjnym Brzozów, Grabownica Starzeńska, Górki, humniska, Przysietnica, Stara Wieś, Turze Pole, Zmiennica - gmina Brzozów, Dydnia, Grabówka, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, Niewistka, Temeszów, Obarzym, Witryłów, Wydrna - gmina Dydnia, Blizne - gmina Jasienica Rosielna..

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 532.26 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-02-12
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-02-17 11:52
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-02-17 11:53
Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Brzozowskiego z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, połozonych w obrębie ewidencyjnym Hroszówka, Ulucz, Jabłonica Ruska, gmina Dydnia.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 482.25 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2020-01-28
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-01-30 10:58
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-01-30 10:59
rozwiń archiwum
zwiń archiwum