Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
OBWIESZCZENIE 
 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie  
 
zawiadamia strony postępowania
 
1. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Jasienica Rosielna pozwoleń wodnoprawnych

2. zakończenia zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 90.93 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2022-01-04
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2022-01-04 14:42
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2022-01-04 14:43
OBWIESZCZENIE 
 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie  
 
zawiadamia strony postępowania
 
o wydaniu decyzji Nr 611/2021/ZUZ z dnia 1 grudnia 2021 w której:

1. wygaszono punkt I.1 decyzji Starosty Brzozoskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. w zakresie poboru wody ze studni S-I, S-II, S-III, S-IV

2. udzielenia pozwolenia wodnprawnego na:
- wykonanie urządzeń wodnych...
- usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych ze studni S-1....

 

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 119.25 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-12-03
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-12-03 14:46
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-12-03 14:47
OBWIESZCZENIE 
 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
 
zawiadamia 
 
o wydaniu decyzji z dnia 22 listopada 2021 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego znak: SR.6341.40.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. wydanego przez Starostę Brzozowskiego dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów w zakresie okreśłonym w pkt I.2 sentencji decyzji.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 239.38 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-11-29
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-11-29 10:48
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-11-29 10:49
OBWIESZCZENIE 
 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
 
zawiadamia 
 
o wydaniu decyzji z dnia 29 października 2021 udzielającej Powiatowi Brzozowskiemu pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego wraz z umocnieniam dna i skarp cieku w jego obrębie, realizowanych w ramach zadania pn.: "Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozów w km 2+504 w miejscowości Blizne".

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 77.91 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-11-03
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-11-03 17:30
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-11-03 17:31
OBWIESZCZENIE 
 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie  
 
zawiadamia strony postępowania
 
1. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:
- wygaszenia punktu I.1 decyzji Starosty Brzozowskiego z dnia 1 grudnia 2006 r.
2. udzielenia pozwolenia wodnprawnego na:
- wykonanie urządzeń wodnych...
- usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych ze studni S-1....
3. o zakończeniu zbierania materiału dowodowego

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE Plik pdf 119.95 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-11-02
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-11-02 14:44
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-11-02 14:54
OBWIESZCZENIE 
 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
 
zawiadamia 
 
o wydaniu postępowania z dnia 21 października 2021, podejmującego zawieszone z urzędu postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia Powiatowi Brzozowskiemu, udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego, realizowanych w ramach zadania pn.: "Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozów w km 2+504 w miejscowości Blizne".
Dla działek nr ewid. 987, 1026/1 obręb Blizne, gm. Jasienica Rosielna

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 67.18 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-10-22
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-10-22 14:16
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-10-22 14:21
OBWIESZCZENIE 
 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
 
zawiadamia 
 
o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Brzozowskiego dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów w zakresie określonym w pkt 12 sentencji decyzji.
W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód znajdują się działki w obrębie Brzozów.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 129.02 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-10-22
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-10-22 14:20
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-10-22 14:23
OBWIESZCZENIE 
 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie 
 
zawiadamia 
 
o wydaniu decyzji z dnia 8 września 2021 r., ustalającej linię brzegu potoku Orzechowskiego w miejscowości Blizne, gmina Jasienica Rosielna w związku z wykonaniem urządzeń wodnych.

Dla działem nr ewid. 987, 1026/1 obręb Blizne, gm. Jasienica Rosielna.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 58.09 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-09-21
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-09-21 11:30
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-09-21 11:32
OBWIESZCZENIE 
 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie  
 
zawiadamia 
 
o wydaniu postępowania z dnia 9 września 2021, zawieszającego z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Powiatowi Brzozowskiemu, udzielenia pozwoleń wodnprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego, realizowanych w ramach zadania pn.: "Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powaitowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozów w km 2+504 w miejscowości Blizne".
Dla działek nr ewid. 987, 1026/1 obręb Blizne, gm. Jasienica Rosielna

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 68.63 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-09-21
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-09-21 11:28
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-09-21 11:29
OBWIESZCZENIE 

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
w Krośnie 

zawiadamia strony postępowania
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PGE Dystrybucja S.A. pozowlenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku "bez nazwy" kabla energetycznego w ramach zadania pn: "Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV relacji Besko - Krosno - Brzozów odcinek Trześniów na kablową".

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 68.21 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-08-19
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-08-19 11:18
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-08-19 11:23
OBWIESZCZENIA 

Dyrektor Zarządu ZLewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie


zawiadamia strony postępowania

 
o wydaiu decyzji Nr 348/2021/ZUZ oraz 345/2021/ZUZ odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych, ze studni wieconej S1 zlokalizowanej w obrębie Malinówka oraz Jabłonica Polska.

Załączniki:

OBWIESZCZENIA Plik pdf 193.37 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-07-05
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-05 11:10
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-05 11:10
RAPORT O STANIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO W 2020 R.
 
Obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Brzozowskiego w 2020 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Brzozowskiego.

Zgodnie z art. art. 30 a ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
 
Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2020 r.” będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 13:00.
 
W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy Powiatu Brzozowskiego, którzy złożą do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenia poparte podpisami co najmniej 150 osób.
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie do pobrania poniżej.
 
Uwzględnione zostaną zgłoszenia, które doręczone będą do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1, najpóźniej w dniu 22 czerwca br. do godz. 15:30.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymywanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-06-08
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-06-08 10:30
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-06-08 10:32
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 28 stycznia 2022r. 08:59:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.