Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 15 września 2021 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
 
XXXIV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek sesji:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2020/2021.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości  środków finansowych Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2021 roku,
b) zmian uchwały budżetowej na 2021 rok,
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2021-2029,
d) zaciągnięcia zobowiązań przez Powiat Brzozowski na 2022 rok. 
9.  Wolne wnioski.
10.  Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-09-13
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-09-13 08:05
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-09-13 08:07


Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 9 sierpnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 8:30 odbędzie się

XXXIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Brzozowie.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-08-05
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-08-05 07:19


Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 28 lipca 2021 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
 

XXXII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Przemyślu, Nadzór Wodny w Dynowie oraz Zarząd Zlewni w Krośnie, Nadzór Wodny w Brzozowie i Krośnie w roku 2020 na terenie Powiatu Brzozowskiego.
 

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2021 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2021–2029,
c) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza za 2020 rok.
 

8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-07-26
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-26 12:25
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-26 12:27
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 23 czerwca 2021 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
 
XXXI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek sesji:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 
6. Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2020 roku.
a) debata nad raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2020 roku,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Brzozowie wotum zaufania.
 
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2020 rok.
 a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
 ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2020,
 b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok.
8. Informacja dotycząca stanu dróg powiatowych.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-06-17
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-06-17 07:35
Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 12 maja 2021 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
 
XXX SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego  w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek sesji:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno    - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021”,
b) zmian uchwały budżetowej na 2021 rok,
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2021-2029,
d) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jasienica Rosielna z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Bliznem.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-05-07
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-05-07 07:37
Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 11 marca 2021 roku (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się
 
XXIX SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie, ul. prof. W. Pańki 1.
 
Porządek sesji:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie oraz informacja dotycząca potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce.
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2021 roku,
           b) określenia zadań i wielkości  środków finansowych Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2021 r.
c) zmian uchwały budżetowej na 2021 rok,
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2021-2029,
e) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Domaradz z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Baryczy,
f) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.
 
 
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-03-05
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-03-05 13:55
Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 17 lutego 2021 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
 
XXVIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie,  ul. prof. W. Pańki 1.
 
Porządek sesji:
 
1.   Otwarcie sesji.
2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
3.   Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.   Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku.
7.   Sprawozdania z działalności powiatowych służb, straży i inspekcji za 2020 rok.
 
8.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI)”,
b) przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VII)”,
c) podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
d) zmian uchwały budżetowej na 2021 rok,
e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2021-2029.
 
9.  Wolne wnioski.
10.   Zamknięcie sesji.
 
 
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-02-12
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-02-12 12:52

Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się

XXVII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Brzozowie, ul. prof. W. Pańki 1.


1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2020 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
b) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029,
d) zatwierdzenia planów pracy Rady Powiatu oraz stałych Komisji Rady Powiatu na 2021 rok,
e) przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025”.

8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-12-28
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-12-28 11:51
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 20 września 2021r. 10:30:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.