Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. W sprawie powołania komisji do likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania. Plik pdf 50.45 KB
Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. W sprawie wprowadzenia ekwiwalentu na przybory kancelaryjne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie na 2015 roku. Plik pdf 80.26 KB
Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. W sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 42.89 KB
Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. W sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku. Plik pdf 40.10 KB
Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie: - ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie, - powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 589.24 KB
Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. W sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzozowie. Plik pdf 42.25 KB
Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu brzozowskiego w 2015 roku. Plik pdf 891.70 KB
Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. W sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 34.06 KB
Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. W sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Plik pdf 74.83 KB
Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 2 marca 2015 r. W sprawie powołania radnych Rady Powiatu w Brzozowie do komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Plik pdf 29.31 KB
Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 2 marca 2015 r. W sprawie przeprowadzenia próbnej ewakuacji pożarowej budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 51. Plik pdf 169.81 KB
Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 4 marca 2015 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzozowie za 2014 rok. Plik pdf 477.93 KB
Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 6 marca 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych, leśnych i dojazdów do zabudowań gospodarczych oraz rekultywacja gruntów w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec – ETAP III”. Plik pdf 64.56 KB
Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 11 marca 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2038R w miejscowości Izdebki w km 5+800 – 6+450”. Plik pdf 52.70 KB
Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 11 marca 2015 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi w 2015 roku. Plik pdf 34.02 KB
Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 11 marca 2015 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Brzozowie na 2015 rok. Plik pdf 38.60 KB
Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 20 marca 2015 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie w 2015 roku. Plik pdf 31.30 KB
Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 20 marca 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia – Trześniów w miejscowościach Haczów i Trześniów”. Plik pdf 82.79 KB
Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 20 marca 2015 r. W sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 32.90 KB
Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 20 marca 2015 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu brzozowskiego. Plik pdf 172.23 KB
Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 20 marca 2015 r. W sprawie przeprowadzenia weryfikacji formacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu brzozowskiego. Plik pdf 174.80 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2015-02-05
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2015-02-05 08:21
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2015-08-27 12:39

Załączniki:

Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 07 kwietnia 2015 r. W sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu brzozowskiego w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. „Reagowanie na zagrożenia CBRN” pk. „EDEN”. Plik pdf 247.38 KB
Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 23 marca 2015 r. W sprawie powołania Komisji do oceny w 2015 roku przydatności do dalszego użytkowania składników majątku rzeczowego w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 56.39 KB
Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. W sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie pożarów i ewakuacji pracowników w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 69.97 KB
Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. W sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 115.43 KB
Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Brzozowskiego”. Plik pdf 49.04 KB
Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. W sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Plik pdf 37.83 KB
Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu zarządzania kryzysowego w Powiacie Brzozowskim. Plik pdf 101.51 KB
Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 5 maja 2015 r. W sprawie przeprowadzenia klasyfikacji sprzętu obrony cywilnej oraz sporządzenia wykazu sprzętu obrony cywilnej przewidywanego do wybrakowania na terenie powiatu brzozowskiego w 2015 roku. Plik pdf 69.40 KB
Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 5 maja 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru wykonanych robót w ramach zamówienia pn.: „Przebudowa wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych, leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec – ETAP II – Zadanie Nr 4”. Plik pdf 48.89 KB
Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 14 maja 2015 r. W sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Plik pdf 73.51 KB
Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 21 maja 2015 r. W sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie do załatwienia spraw w imieniu Starosty. Plik pdf 59.02 KB
Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 28 maja 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku oraz przeglądu gwarancyjnego wykonanych w 2012 roku prac budowlano-montażowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go Maja 51. Plik pdf 51.42 KB
Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodników dla pieszych w podziale na ustalone części (zadania). Plik pdf 64.03 KB
Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2038R w miejscowości Izdebki w km 5+800 – 6+450”. Plik pdf 47.50 KB
Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie”. Plik pdf 56.38 KB
Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru wykonanych robót w ramach zamówienia pn.: „Przebudowa wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych, leśnych i dojazdów do zabudowań gospodarczych oraz rekultywacja gruntów w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec – ETAP III, Zadanie Nr 6 i 7”. Plik pdf 61.65 KB
Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. W sprawie zasad rachunkowości zadań finansowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Plik pdf 184.43 KB
Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. W sprawie zasad rachunkowości dla zadań współfinansowanych ze środków dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014 – 2020. Plik pdf 178.25 KB
Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. W sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej polegającej brakowaniu. Plik pdf 60.71 KB
Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dydnia, gmina Dydnia”. Plik pdf 46.59 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2015-08-27
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2015-08-27 12:49
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2015-10-27 13:25

Załączniki:

Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 8 lipca 2015 r. Zmieniająca zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego ramowe procedury dokonywania w Starostwie Powiatowym w Brzozowie wydatków publicznych nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Plik pdf 55.73 KB
Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. W sprawie powołania Komisji w celu ustalenia zużycia paliwa na 100 km w samochodzie służbowym Starostwa Powiatowego w Brzozowie marki Toyota Verso. Plik pdf 35.25 KB
Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru wykonanych robót w ramach zamówienia pn.: „Przebudowa wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych, leśnych i dojazdów do zabudowań gospodarczych oraz rekultywacja gruntów w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec – ETAP III – Zadanie Nr 5”. Plik pdf 57.80 KB
Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2046R Krzemienna – Witryłów – Jurowce w km 7+839 w miejscowości Witryłów”. Plik pdf 49.86 KB
Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru wykonanych robót w ramach pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2060R Wzdów – Besko polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+504 – 0+670 w miejscowości Wzdów”. Plik pdf 45.17 KB
Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 39.84 KB
Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowe do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT 407. Plik pdf 95.62 KB
Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2046R Krzemienna – Witryłów – Jurowce w km 7+839 w miejscowości Witryłów”. Plik pdf 50.37 KB
Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia – Trześniów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 2+246 do 2+450 w miejscowości Haczów”. Plik pdf 48.12 KB
Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia – Trześniów w miejscowości Haczów i Trześniów w km 4+742 do 9+102”. Plik pdf 46.00 KB
Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 2 września 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2057R Jabłonica Polska – Haczów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+044 do 0+225 w miejscowości Jabłonica Polska”. Plik pdf 48.25 KB
Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 4 września 2015 r. W sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 198.84 KB
Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 11 września 2015 r. W sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego z udziałem Urzędu Miejskiego w Brzozowie oraz Urzędów Gmin: Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec. Plik pdf 171.48 KB
Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 14 września 2015 r. W sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego obrony cywilnej na terenie powiatu brzozowskiego. Plik pdf 148.70 KB
Zarządzenie Nr 57/2015 z dnia 14 września 2015 r. W sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 32.98 KB
Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 14 września 2015 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT 407. Plik pdf 93.76 KB
Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 21 września 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru wykonanych robót w ramach zadania pn.: „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 10+140 – 10+200 w miejscowości Jasionów”. Plik pdf 42.48 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2015-10-16
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2015-10-16 12:58
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2015-10-16 13:03

Załączniki:

Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 1 października 2015 r. W sprawie ustalenia normy zużycia paliwa na 100 km w samochodzie służbowym Starostwa Powiatowego w Brzozowie – Toyota Verso, nr rej. RBR 08020. Plik pdf 38.14 KB
Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 7 października 2015 r. W sprawie powołania Komisji do oceny wskazanych przez gminy propozycji lokali, w których utworzone zostaną punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Plik pdf 38.91 KB
Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 13 października 2015 r. W sprawie ustalenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Brzozowskim. Plik pdf 56.39 KB
Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 15 października 2015 r. W sprawie ustalenia rocznej normy ekwiwalentu rzeczowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie za 2015 rok. Plik pdf 58.92 KB
Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 27 października 2015 r. W sprawie: powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych. Plik pdf 36.92 KB
Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 02 listopada 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie”. Plik pdf 44.76 KB
Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. W sprawie zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. Plik pdf 153.79 KB
Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 07 grudnia 2015 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Remont Obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2046R Krzemienna – Witryłów – Jurowce w km 7+839 w miejscowości Witryłów”. Plik pdf 50.66 KB
Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiacie Brzozowskim. Plik pdf 40.15 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2015-10-16
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2015-10-16 13:03
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2016-01-27 13:44
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 07 lipca 2020r. 14:34:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.