Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. W sprawie wprowadzenia ekwiwalentu na przybory kancelaryjne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie na 2016 rok. Plik pdf 85.46 KB
Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r. W sprawie powołania Komisji do likwidacji anulowanych druków zarachowania. Plik pdf 46.33 KB
Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r. W sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 33.48 KB
Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. W sprawie wprowadzenia regulaminu określającego ramowe procedury dokonywania w Starostwie Powiatowym w Brzozowie wydatków publicznych nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Plik pdf 343.83 KB
Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: - ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie, - powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 52.08 KB
Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu brzozowskiego w 2016 r. Plik pdf 903.80 KB
Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. Plik pdf 42.19 KB
Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 29 luty 2016 r. W sprawie powołania Komisji do oceny w 2016 roku przydatności do dalszego użytkowania składników majątku rzeczowego w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 58.12 KB
Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 29 luty 2016 r. W sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 620.41 KB
Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 2 marca 2016 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzozowie za 2015 rok. Plik pdf 470.56 KB
Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 2 marca 2016 r. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 36.36 KB
Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 2 marca 2016 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie w 2016 r. Plik pdf 122.13 KB
Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 2 marca 2016 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych na odnowę dróg powiatowych z infrastrukturą realizowanych w latach 2011 – 2015 r. Plik pdf 38.76 KB
Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 8 marca 2016 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej w 2016 r. Plik pdf 33.74 KB
Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 14 marca 2016 r. W sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 32.99 KB
Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 16 marca 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych polegające na budowie chodników dla pieszych w podziale na niżej ustalone części (zadania). Plik pdf 67.20 KB
Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 16 marca 2016 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu otrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Brzozowie na 2016 r. Plik pdf 74.59 KB
Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 17 marca 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodników dla pieszych w podziale na części (zadania). Plik pdf 65.37 KB
Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 17 marca 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2049R Niebocko – Grabówka – Falejówka w km 3+872 – 4+336 w miejscowości Grabówka”. Plik pdf 49.99 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2016-05-06
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2016-05-06 13:23
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2016-05-06 13:29

Załączniki:

Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych polegająca na budowie chodników dla pieszych w podziale na niżej ustalone części (zadania). Plik pdf 74.08 KB
Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadani pn.: „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2046R w miejscowości Witryłów w km 8+519”. Plik pdf 47.84 KB
Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2045R Turze Pole – Zarszyn”. Plik pdf 47.83 KB
Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 12 maja 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku znajdującego się na działce nr 2876 w miejscowości Orzechówka gmina Jasienica Rosielna”. Plik pdf 46.57 KB
Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 20 maja 2016 r. W sprawie powołania Komisji do wyceny przyjętego składnika rzeczowego majątku Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 35.66 KB
Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie rowu drogowego betonowymi elementami prefabrykowanymi na długości 93 mb. w ciągu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów w miejscowości Malinówka”. Plik pdf 44.37 KB
Zarządzenie Nr 26/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2058R Jasionów przez wieś polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+839 – 1+225 w miejscowości Jasionów”. Plik pdf 44.26 KB
Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz – Przysietnica polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 3+624 – 3+987 w miejscowości Domaradz”. Plik pdf 45.43 KB
Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go Maja 51. Plik pdf 45.62 KB
Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Integracji z siedzibą w Orzechówce. Plik pdf 38.01 KB
Zarządzenie Nr 30/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2049R Niebocko – Grabówka – Falejówka w km 3+872 – 4+336 w miejscowości Grabówka”. Plik pdf 43.76 KB
Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. W sprawie organizacji, przygotowywania i rozwinięcia Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Brzozowskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Plik pdf 110.01 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2016-10-27
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2016-10-27 10:45
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2016-10-27 10:51

Załączniki:

Zarządzenie Nr 32/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936R Barycz – Izdebki”. Plik pdf 47.54 KB
Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 4+578 do 5+003 w miejscowości Malinówka”. Plik pdf 50.95 KB
Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2060R Wzdów – Besko polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+670 do 0+789 w miejscowości Wzdów”. Plik pdf 49.31 KB
Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. Plik pdf 46.18 KB
Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 867.06 KB
Zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia – Trześniów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 2+030 do 2+246 w miejscowości Haczów”. Plik pdf 49.72 KB
Zarządzenie Nr 38/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna – Brzozów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 2+275 do 2+960 w miejscowości Blizne”. Plik pdf 49.26 KB
Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2020R Barycz – Niebylec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+303 do 0+532 w miejscowości Barycz”. Plik pdf 48.10 KB
Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Brzozowskiej Grupy zakupowej”. Plik pdf 48.35 KB
Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz – Przysietnica polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 8+412 – 8+626 w miejscowości Golcowa”. Plik pdf 44.04 KB
Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn. :Przebudowa drogi powiatowej Nr 2045R Turze Pole – Zarszyn”. Plik pdf 43.27 KB
Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Specjalnym ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Brzozowie”. Plik pdf 50.16 KB
Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna – Brzozów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 7+787 do 8+027 w miejscowości Stara Wieś”. Plik pdf 48.85 KB
Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962R Krosno – Jasienica Rosielna polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 17+152 do 17+425 w miejscowości Jasienica Rosielna”. Plik pdf 51.87 KB
Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 7+367 do 7+681 w miejscowości Zmiennica”. Plik pdf 51.56 KB
Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2046R Krzemienna – Witryłów – Jurowce polegające na budowie chodnika dla pieszych w km 2+326 do 2+561 w miejscowości Temeszów”. Plik pdf 50.68 KB
Zarządzenie Nr 48/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962R Krosno – Jasienica Rosielna polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 14+818 do 14+894 w miejscowości Wola Jasienicka”. Plik pdf 51.97 KB
Zarządzenie Nr 49/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. W sprawie zasad rachunkowości dla zadania współfinansowanego ze środków dotacji celowej udzielonej w 2016 roku, z Budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Brzozowskiego – instytucji tworzącej Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce. Plik pdf 182.68 KB
Zarządzenie Nr 50/2016 z dnia 7 września 2016 r. W sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 31.91 KB
Zarządzenie Nr 51/2016 z dnia 7 września 2016 r. W sprawie zasad rachunkowości dla projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936R Barycz – Izdebki na długości 4,575 km w miejscowości Izdebki”. Plik pdf 256.77 KB
Zarządzenie Nr 52/2016 z dnia 7 września 2016 r. W sprawie zasad rachunkowości dla projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara na długości 3,581 km w miejscowości Wara”. Plik pdf 247.17 KB
Zarządzenie Nr 53/2016 z dnia 7 września 2016 r. W sprawie zasad rachunkowości dla projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów na długości 2,978 km w miejscowości Jabłonica Polska”. Plik pdf 252.92 KB
Zarządzenie Nr 54/2016 z dnia 7 września 2016 r. W sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Brzozowskiego. Plik pdf 381.10 KB
Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 19 września 2016 r. W sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu brzozowskiego w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. „BIESZCZADY 2016”. Plik pdf 357.44 KB
Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 19 września 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936R Barycz – Izdebki w km 5+604 do 10+179 w miejscowości Izdebki”. Plik pdf 46.18 KB
Zarządzenie Nr 57/2016 z dnia 20 września 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2046R w miejscowości Witryłów w km 8+519”. Plik pdf 45.30 KB
Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 27 września 2016 r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Centrum Integracji z siedzibą w Orzechówce. Plik pdf 59.90 KB
Zarządzenie Nr 59/2016 z dnia 27 września 2016 r. W sprawie zasad rachunkowości dla projektu pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie” nr RPPK.06.04.03-18-0044/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójności przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Plik pdf 200.52 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2016-10-27
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2016-10-27 10:52
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2016-10-27 11:05

Załączniki:

Zarządzenie Nr 60/2016 z dnia 5 października 2016 r. W sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. Plik pdf 59.72 KB
Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 6 października 2016 r. W sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. Plik pdf 40.20 KB
Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 6 października 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie. Plik pdf 57.48 KB
Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 10 października 2016 r. mieniające zarządzanie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i porządku. Plik pdf 35.72 KB
Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 11 października 2016 r. W sprawie ustalenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy w Powicie Brzozowskim. Plik pdf 62.99 KB
Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 12 października 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara”. Plik pdf 49.05 KB
Zarządzenie Nr 66/2016 z dnia 12 października 2016 r. zmieniające zarządzanie w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 156.60 KB
Zarządzenie Nr 67/2016 z dnia 12 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) W starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 50.59 KB
Zarządzenie Nr 68/2016 z dnia 17 października 2016 r. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzania konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Integracji z siedzibą w Orzechówce. Plik pdf 38.25 KB
Zarządzenie Nr 69/2016 z dnia 17 października 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów”. Plik pdf 48.62 KB
Zarządzenie Nr 70/2016 z dnia 26 października 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rocznego przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Brzozowie (dobudowa klatki schodowej i szybu windy dla osób niepełnosprawnych)”. Plik pdf 39.92 KB
Zarządzenie Nr 71/2016 z dnia 26 października 2016 r. W sprawie zasad rachunkowości dla projektu pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-023481. Plik pdf 142.88 KB
Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2030R Brzezianka – Stara Wieś w km 2+857 – 2+908 w miejscowości Orzechówka”. Plik pdf 44.09 KB
Zarządzenie Nr 73/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. W sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 34.03 KB
Zarządzenie Nr 74/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Wykonanie systemu sterowania oddymiania dwóch klatek schodowych, uruchomienia systemu sygnalizacji pożaru, dostawę stolarki p-poż”. Plik pdf 50.55 KB
Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Plik pdf 152.14 KB
Zarządzenie Nr 76/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. W sprawie powołania członka Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 34.89 KB
Zarządzenie Nr 77/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny materiałów geodezyjnych i kartograficznych przeznaczonych do wyłączenia z zasobu PODGiK. Plik pdf 56.17 KB
Zarządzenie Nr 78/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. W sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego na terenie powiatu brzozowskiego. Plik pdf 794.26 KB
Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. W sprawie organizacji, przygotowania i rozwinięcia Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Brzozowskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Plik pdf 113.92 KB
Zarządzenie Nr 80/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. W sprawie powołania zespołu do oceny wniosku o zwiększenie liczby uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Haczowie. Plik pdf 37.13 KB
Zarządzenie Nr 81/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. W sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 45.01 KB
Zarządzenie Nr 82/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. W sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 34.91 KB
Zarządzenie Nr 83/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. W sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 34.46 KB
Zarządzenie Nr 84/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. W sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 33.28 KB
Zarządzenie Nr 85/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 127.82 KB
Zarządzenie Nr 86/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. W sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Brzozowski. Plik pdf 539.13 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2016-10-27
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2016-10-27 11:06
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2017-03-24 12:45
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 05 kwietnia 2020r. 02:25:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.