Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. W sprawie wprowadzenia ekwiwalentu na przybory kancelaryjne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 62.93 KB
Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. W sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów będących własnością Gminy Dydnia w miejscowościach: Dydnia, Grabówka, Jabłonka, Końskie, Jabłonica Ruska, Krzywe, Krzemienna, Niebocko, Obarzym, Temeszów, Witryłów. Plik pdf 86.18 KB
Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. W sprawie powołania Komisji do likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania. Plik pdf 53.30 KB
Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. W sprawie szkolenia obronnego. Plik pdf 78.50 KB
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów oraz utworzenie bazy danych GEUST i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiacie brzozowskim”. Plik pdf 50.14 KB
Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny materiałów geodezyjnych i kartograficznych przeznaczonych do wyłączenia zasobu PODGiK. Plik pdf 58.58 KB
Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. W sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 35.79 KB
Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. W sprawie powołania Komisji do oceny w 2018 roku przydatności do dalszego użytkowania składników majątku rzeczowego w starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 60.02 KB
Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu brzozowskiego w 2018 roku. Plik pdf 949.58 KB
Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. W sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 85.11 KB
Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. W sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 34.73 KB
Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzozowie za 2017 rok. Plik pdf 885.75 KB
Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. W sprawie wprowadzenia regulaminu określającego ramowe procedury dokonywania w Starostwie Powiatowym w Brzozowie wydatków publicznych nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Plik pdf 348.70 KB
Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. W sprawie wydatkowania środków publicznych o wartości powyżej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 313.02 KB
Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. Plik pdf 45.86 KB
Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 1 marca 2018 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych na odnowę dróg powiatowych z infrastrukturą zrealizowanych w latach 2015 – 2017 r. Plik pdf 43.90 KB
Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 5 marca 2018 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Brzozowie w 2018 r. Plik pdf 33.75 KB
Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 5 marca 2018 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie w 2018 r. Plik pdf 28.99 KB
Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 5 marca 2018 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi w 2018 r. Plik pdf 28.70 KB
Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 5 marca 2018 r. W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 39.24 KB
Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 5 marca 2018 r. W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 36.59 KB
Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 7 marca 2018 r. W sprawie umorzenia należności pieniężnej, mającej charakter cywilnoprawny. Plik pdf 45.54 KB
Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 9 marca 2018 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodników dla pieszych na ternie gminy Haczów i Brzozów. Plik pdf 45.54 KB
Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 9 marca 2018 r. W sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Plik pdf 54.46 KB
Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 13 marca 2018 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodników dla pieszych na ternie gminy Domaradz i Jasienica Rosielna. Plik pdf 69.72 KB
Zarządzenie Nr 26/2018 z dnia 16 marca 2018 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzozowskiego. Plik pdf 61.77 KB
Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 21 marca 2018 r. W sprawie sporządzania w Starostwie Powiatowym w Brzozowie aktów prawa miejscowego i innych dokumentów wymagających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Plik pdf 59.98 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2018-07-06
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2018-07-06 10:29
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2018-07-06 10:37

Załączniki:

Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Starostwa Powiatowego w Brzozowie w dniu 3 kwietnia 2018 roku w związku z chorobą kasjera. Plik pdf 41.59 KB
Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 40.13 KB
Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 48.88 KB
Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. W sprawie utworzenia, przygotowania i organizacji Punktu Kontaktowego HNS Starosty Brzozowskiego. Plik pdf 164.04 KB
Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Haczów, Domaradz i Brzozów. Plik pdf 70.67 KB
Zarządzenie Nr 34/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przejętych zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 681.16 KB
Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 104.29 KB
Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o dzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 52.32 KB
Zarządzenie Nr 37/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia klauzuli informacyjnej RODO w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 113.75 KB
Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 45.78 KB
Zarządzenie Nr 39/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 42.09 KB
Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 42.15 KB
Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 51. Plik pdf 47.57 KB
Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 51.04 KB
Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 38.20 KB
Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 49.57 KB
Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 40.58 KB
Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 49.99 KB
Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 41.69 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2018-07-06
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2018-07-06 10:38
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2019-03-19 14:35

Załączniki:

Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 44.85 KB
Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 49.95 KB
Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 40.00 KB
Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 40.48 KB
Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 48.49 KB
Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 50.50 KB
Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 41.61 KB
Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w miejscowościach: Barycz i Golcowa, gmina Domaradz. Plik pdf 77.88 KB
Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Starostwie Powiatowym w Brzozowie”. Plik pdf 367.93 KB
Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 76.93 KB
Zarządzenie Nr 58/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego. Plik pdf 38.95 KB
Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 41.60 KB
Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 42.15 KB
Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 38.71 KB
Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 49.77 KB
Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 47.57 KB
Zarządzenie Nr 64/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 40.46 KB
Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego z udziałem Urzędu Miejskiego w Brzozowie oraz Urzędów Gmin: Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec. Plik pdf 172.57 KB
Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 42.45 KB
Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 41.39 KB
Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 41.52 KB
Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji sprzętu obrony cywilnej oraz sporządzenia wykazu sprzętu obrony cywilnej przewidywanego do wybrakowania na terenie powiatu brzozowskiego w 2018 roku. Plik pdf 69.41 KB
Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 42.79 KB
Zarządzenie Nr 71/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiacie brzozowskim”. Plik pdf 51.59 KB
Zarządzenie Nr 72/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 500.59 KB
Zarządzenie Nr 73/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych. Plik pdf 33.53 KB
Zarządzenie Nr 74/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Brzozów. Plik pdf 57.45 KB
Zarządzenie Nr 75/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad rachunkowości dla projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962R Krosno – Jasienica Rosielna w km 14 + 455 – 15+425 w miejscowości Wola Jasienicka”. Plik pdf 183.90 KB
Zarządzenie Nr 76/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 48.88 KB
Zarządzenie Nr 77/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 43.93 KB
Zarządzenie Nr 78/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Zofii Foryś – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie do przeprowadzania postępowań w sprawie świadczenia „Dobry start” wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Plik pdf 48.04 KB
Zarządzenie Nr 79/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 50.41 KB
Zarządzenie Nr 80/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 42.46 KB
Zarządzenie Nr 81/2018 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 41.63 KB
Zarządzenie Nr 82/2018 z dnia 19 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 78.66 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2019-03-19
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2019-03-19 14:36
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2019-03-19 14:46

Załączniki:

Zarządzenie Nr 83/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 41.13 KB
Zarządzenie Nr 84/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 41.80 KB
Zarządzenie Nr 85/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 41.47 KB
Zarządzenie Nr 86/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 41.14 KB
Zarządzenie Nr 87/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 41.50 KB
Zarządzenie Nr 88/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 40.42 KB
Zarządzenie Nr 89/2018 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 42.02 KB
Zarządzenie Nr 90/2018 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 42.10 KB
Zarządzenie Nr 92/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych na zadania pn.: 1. Budowa Sali gimnastycznej przy SOSW w Brzozowie. 2. Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczym w Brzozowie przy ul. Sienkiewicza 2. Plik pdf 45.16 KB
Zarządzenie Nr 93/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych. Plik pdf 233.27 KB
Zarządzenie Nr 94/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji kasy Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 72.11 KB
Zarządzenie Nr 95/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Powiatowi Brzozowskiemu długoterminowego kredytu w wysokości 2 170 000,00 PLN. Plik pdf 47.65 KB
Zarządzenie Nr 96/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Plik pdf 57.91 KB
Zarządzenie Nr 97/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i harmonogramu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w 2019 r. Plik pdf 64.85 KB
Zarządzenie Nr 98/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej gruntów. Plik pdf 77.50 KB
Zarządzenie Nr 99/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 42.62 KB
Zarządzenie Nr 100/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 44.02 KB
Zarządzenie Nr 101/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 695.13 KB
Zarządzenie Nr 102/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” w starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 692.44 KB
Zarządzenie Nr 103/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru pojazdu. Plik pdf 42.47 KB
Zarządzenie Nr 104/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 44.96 KB
Zarządzenie Nr 105/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 41.19 KB
Zarządzenie Nr 106/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 42.94 KB
Zarządzenie Nr 107/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu brzozowskiego. Plik pdf 325.52 KB
Zarządzenie Nr 108/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu zarządzania kryzysowego w Powiacie Brzozowskim. Plik pdf 102.40 KB
Zarządzenie Nr 109/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 58.47 KB
Zarządzenie Nr 110/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Plik pdf 50.40 KB
Zarządzenie Nr 111/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Plik pdf 78.30 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2019-03-19
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2019-03-19 14:47
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2019-03-19 14:55
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 07 lipca 2020r. 14:32:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.