Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych na odnowę dróg powiatowych z infrastrukturą zrealizowanych w latach 2015 – 2018 r. Plik pdf 50.13 KB
Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 73.21 KB
Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 658.66 KB
Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 1.01 MB
Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 41.98 KB
Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacja zasobów w powiacie brzozowskim”. Plik pdf 64.40 KB
Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji systemu zarządzania kryzysowego w powiacie brzozowskim. Plik pdf 626.68 KB
Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 61.42 KB
Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Haczów. Plik pdf 81.11 KB
Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości dla zadania pn.: „Przebudowa w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie: instalacji grzewczej, instalacji wody użytkowej i instalacji wentylacji wyciągowej”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Podkarpackiego. Plik pdf 167.41 KB
Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 63.05 KB
Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 188.26 KB
Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia próbnej ewakuacji pożarowej budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ulicy ul. 3-go Maja 51. Plik pdf 230.44 KB
Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia sposobu refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 205.32 KB
Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. Plik pdf 72.38 KB
Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 25 maja 2019 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. Plik pdf 55.11 KB
Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go Maja 51. Plik pdf 47.47 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2019-08-21
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2019-08-21 13:51
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2019-08-21 13:57

Załączniki:

Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzozowie. Plik pdf 45.76 KB
Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia ekwiwalentu na przybory kancelaryjne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie na 2019 rok. Plik pdf 87.51 KB
Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania. Plik pdf 61.79 KB
Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w obrębie ewidencyjnym Domaradz, gmina Domaradz. Plik pdf 81.96 KB
Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Brzozowie na 2019 r. Plik pdf 32.37 KB
Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 38.79 KB
Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność gminy Nozdrzec, położonych w obrębie ewidencyjnym: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Wara, Wesoła, Siedliska, gmina Nozdrzec. Plik pdf 83.33 KB
Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny materiałów geodezyjnych i kartograficznych przeznaczonych do wyłączenia z zasobu PODGiK. Plik pdf 68.70 KB
Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Plik pdf 73.20 KB
Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 86.15 KB
Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do przewodniczenia naradom koordynacyjnym organizowanym przez Starostę Brzozowskiego. Plik pdf 35.47 KB
Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiacie brzozowskim”. Plik pdf 52.60 KB
Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do realizacji projektu pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. Plik pdf 50.21 KB
Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. Plik pdf 146.05 KB
Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji alarmowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w budynkach Starostwa Powiatowego w Brzozowie”. Plik pdf 485.50 KB
Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 171.13 KB
Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wskaźnika struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika Vat w Starostwie Powiatowym w Brzozowie za rok 2018. Plik pdf 216.18 KB
Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi w 2019 r. Plik pdf 27.58 KB
Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie w 2019 r. Plik pdf 27.26 KB
Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 3 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzozowie za 2018 rok. Plik pdf 1.93 MB
Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni, położonych w obrębie ewidencyjnym Dydnia, gmina Dydnia. Plik pdf 92.21 KB
Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia19 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny w 2019 roku przydatności dla dalszego użytkowania składników majątku rzeczowego w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 78.01 KB
Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 327.48 KB
Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie obiegu informacji w systemie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu brzozowskiego. Plik pdf 293.51 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2019-04-17
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2019-04-17 11:08
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2019-08-21 13:48
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 18 stycznia 2020r. 02:09:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.