Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzozowie. Plik pdf 45.76 KB
Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia ekwiwalentu na przybory kancelaryjne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie na 2019 rok. Plik pdf 87.51 KB
Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania. Plik pdf 61.79 KB
Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w obrębie ewidencyjnym Domaradz, gmina Domaradz. Plik pdf 81.96 KB
Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Brzozowie na 2019 r. Plik pdf 32.37 KB
Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 38.79 KB
Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność gminy Nozdrzec, położonych w obrębie ewidencyjnym: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Wara, Wesoła, Siedliska, gmina Nozdrzec. Plik pdf 83.33 KB
Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny materiałów geodezyjnych i kartograficznych przeznaczonych do wyłączenia z zasobu PODGiK. Plik pdf 68.70 KB
Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Plik pdf 73.20 KB
Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 86.15 KB
Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do przewodniczenia naradom koordynacyjnym organizowanym przez Starostę Brzozowskiego. Plik pdf 35.47 KB
Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiacie brzozowskim”. Plik pdf 52.60 KB
Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do realizacji projektu pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. Plik pdf 50.21 KB
Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. Plik pdf 146.05 KB
Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji alarmowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w budynkach Starostwa Powiatowego w Brzozowie”. Plik pdf 485.50 KB
Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 171.13 KB
Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wskaźnika struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika Vat w Starostwie Powiatowym w Brzozowie za rok 2018. Plik pdf 216.18 KB
Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi w 2019 r. Plik pdf 27.58 KB
Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie w 2019 r. Plik pdf 27.26 KB
Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 3 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzozowie za 2018 rok. Plik pdf 1.93 MB
Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni, położonych w obrębie ewidencyjnym Dydnia, gmina Dydnia. Plik pdf 92.21 KB
Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia19 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny w 2019 roku przydatności dla dalszego użytkowania składników majątku rzeczowego w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 78.01 KB
Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 327.48 KB
Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie obiegu informacji w systemie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu brzozowskiego. Plik pdf 293.51 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2019-04-17
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2019-04-17 11:08
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2019-08-21 13:48

Załączniki:

Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych na odnowę dróg powiatowych z infrastrukturą zrealizowanych w latach 2015 – 2018 r. Plik pdf 50.13 KB
Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 73.21 KB
Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 658.66 KB
Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 1.01 MB
Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 41.98 KB
Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacja zasobów w powiacie brzozowskim”. Plik pdf 64.40 KB
Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji systemu zarządzania kryzysowego w powiacie brzozowskim. Plik pdf 626.68 KB
Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 61.42 KB
Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Haczów. Plik pdf 81.11 KB
Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości dla zadania pn.: „Przebudowa w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie: instalacji grzewczej, instalacji wody użytkowej i instalacji wentylacji wyciągowej”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Podkarpackiego. Plik pdf 167.41 KB
Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 63.05 KB
Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 188.26 KB
Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia próbnej ewakuacji pożarowej budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ulicy ul. 3-go Maja 51. Plik pdf 230.44 KB
Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia sposobu refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 205.32 KB
Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. Plik pdf 72.38 KB
Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 25 maja 2019 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. Plik pdf 55.11 KB
Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go Maja 51. Plik pdf 47.47 KB
Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru projektów budowlanych. Plik pdf 53.70 KB
Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 685.30 KB
Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Domaradz i Brzozów. Plik pdf 72.28 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2019-08-21
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2019-08-21 13:51
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2020-03-04 14:52

Załączniki:

Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 66.48 KB
Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 55.67 KB
Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 59.93 KB
Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do dokonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Plik pdf 54.71 KB
Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie odwołanie członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 37.77 KB
Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego ramowe procedury dokonywania w Starostwie Powiatowym w Brzozowie wydatków publicznych nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Plik pdf 55.81 KB
Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim”. Plik pdf 53.29 KB
Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 43.78 KB
Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 37.25 KB
Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 33.61 KB
Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru pojazdu. Plik pdf 43.53 KB
Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 46.89 KB
Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do dokonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Plik pdf 53.49 KB
Zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przeglądu gwarancyjnego robót. Plik pdf 38.88 KB
Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 55.11 KB
Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 53.99 KB
Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 46.94 KB
Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 49.43 KB
Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 39.52 KB
Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości dla mikroprojektu pn.: „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Plik pdf 132.08 KB
Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie informacji dodatkowej i wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Brzozowskiego. Plik pdf 1.26 MB
Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 53.15 KB
Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości dla projektu pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja rozwój 2014 – 2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plik pdf 128.07 KB
Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości dla projektu pn.: „Lokalne rozwiązania dla globalnych wyzwań w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwo współpracy szkół”, współfinansowanego ze środków europejskich pozyskanych z Fundacji Rozwoju Demokracji, która działa w imieniu Komisji Europejskiego. Plik pdf 127.94 KB
Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 42.82 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2020-03-04
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2020-03-04 14:54
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2020-03-04 15:13

Załączniki:

Zarządzenie Nr 70/2019 z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ustalenia rocznej normy ekwiwalentu rzeczowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie za 2019 r. Plik pdf 50.17 KB
Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i harmonogramu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w 2020 r. Plik pdf 69.33 KB
Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 38.38 KB
Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 56.02 KB
Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie: powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych. Plik pdf 55.66 KB
Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 33.92 KB
Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 37.37 KB
Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 49.17 KB
Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 36.07 KB
Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 44.97 KB
Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 36.95 KB
Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych. Plik pdf 300.26 KB
Zarządzenie Nr 82/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji kasy Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 54.88 KB
Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej gruntów powiatowych i Gruntów Skarbu Państwa. Plik pdf 43.79 KB
Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 44.69 KB
Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Plik pdf 61.19 KB
Zarządzenie Nr 86/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 40.83 KB
Zarządzenie Nr 87/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 37.58 KB
Zarządzenie Nr 88/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Brzozowskiego. Plik pdf 50.59 KB
Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 43.92 KB
Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 46.31 KB
Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 41.23 KB
Zarządzenie Nr 92/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim”. Plik pdf 60.25 KB
Zarządzenie Nr 93/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 47.62 KB
Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru projektów budowlanych. Plik pdf 52.36 KB
Zarządzenie Nr 95/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie powiatu brzozowskiego w 2020roku. Plik pdf 1.11 MB
Zarządzenie Nr 96/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Malinówce, położonych w obrębie ewidencyjnym Malinówka, gmina Haczów. Plik pdf 78.75 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2020-03-04
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2020-03-04 15:15
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2020-03-05 11:10
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 12 sierpnia 2020r. 09:21:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.