Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania. Plik pdf 40.65 KB
Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 37.08 KB
Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 35.91 KB
Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 36.41 KB
Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku. Plik pdf 39.43 KB
Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczego typu rodzinnego w Brzozowie na 2020 r. Plik pdf 31.26 KB
Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego ramowe procedury dokonywania w Starostwie Powiatowym w Brzozowie wydatków publicznych nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Plik pdf 438.33 KB
Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 7.66 MB
Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wskaźnika struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika VAT w Starostwie Powiatowym w Brzozowie na rok 2020. Plik pdf 424.46 KB
Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 37.75 KB
Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie ewidencyjnym Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka, gmina Haczów. Plik pdf 83.32 KB
Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie ewidencyjnym Hroszówka, Ulucz, Jabłonica Ruska, gmina Dydnia. Plik pdf 81.09 KB
Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 2 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Plik pdf 63.73 KB
Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w obrębie ewidencyjnym Brzozów, Grabownica Starzeńska, Górki, Humniska, Przysietnica, Stara Wieś, Turze Pole, Zmiennica – gmina Brzozów, Dydnia, Grabówka, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, Niewistka, Temeszów, Obarzym, Witryłów, Wydrna – gmina Dydnia, Blizne – gmina Jasienica Rosielna. Plik pdf 89.51 KB
Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 1.42 MB
Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Starej Wsi w 2020 r. Plik pdf 26.46 KB
Zarządzenie Nr 18/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie w 2020 r. Plik pdf 24.06 KB
Zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny w 2020 roku przydatności do dalszego użytkowania składników majątku rzeczowego w starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 58.79 KB
Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w obrębie ewidencyjnym Trześniów, Jasionów, Wzdów, Buków – gmina Haczów. Plik pdf 76.90 KB
Zarządzenie Nr 21/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia etatowego członka Zarządu w Brzozowie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec starosty. Plik pdf 41.94 KB
Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 54.04 KB
Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzozowie za 2019 rok. Plik pdf 1.66 MB
Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu zarządzania kryzysowego w powiacie brzozowskim. Plik pdf 159.48 KB
Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż skanera-plotera OCE TCE 500 oraz kopiarki wielkoformatowej OCE 7050. Plik pdf 35.44 KB
Zarządzenie Nr 26/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż skanera-plotera OCE TCE 500 oraz kopiarki wielkoformatowej OCE 7050. Plik pdf 36.39 KB
Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodników na terenie gminy Haczów. Plik pdf 72.92 KB
Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Brzozowie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID – 19. Plik pdf 74.38 KB
Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia16 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Brzozowie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID – 19. Plik pdf 50.25 KB
Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zasad odbioru dokumentów i korespondencji kierowanych do Starostwa Powiatowego w Brzozowie, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID – 19. Plik pdf 50.10 KB
Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19. Plik pdf 28.31 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2020-03-16
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2020-03-16 14:45
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2020-06-03 12:16

Załączniki:

Zarządzenie Nr 32/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zapewnienia nieprzerwanej pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie, w celu zapewnienia pomocy osobom bezrobotnym i przedsiębiorcom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19. Plik pdf 41.95 KB
Zarządzenie Nr 33/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu zarządzania kryzysowego w powiecie brzozowskim. Plik pdf 164.33 KB
Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19. Plik pdf 31.82 KB
Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 368.07 KB
Zarządzenie Nr 36/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ofertowych na sprzedaż skanera-plotera OCE TCS 500 oraz kopiarki wielkoformatowej OCE 7050. Plik pdf 36.00 KB
Zarządzenie Nr 37/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż skanera-plotera OCE TCS 500 oraz kopiarki wielkoformatowej OCE 7050. Plik pdf 33.76 KB
Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 63.01 KB
Zarządzenie Nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 56.97 KB
Zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 66.36 KB
Zarządzenie Nr 41/2020 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych na odnowę dróg powiatowych z infrastrukturą zrealizowanych w latach 2015 – 2019 r. Plik pdf 39.53 KB
Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 60.27 KB
Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 138.04 KB
Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go Maja 51. Plik pdf 50.93 KB
Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zawieszenia dokonywania oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz oceny rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Plik pdf 35.21 KB
Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Plik pdf 57.00 KB
Zarządzenie Nr 47/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 39.33 KB
Zarządzenie Nr 48/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 55.13 KB
Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa epidemicznego pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 281.02 KB
Zarządzenie Nr 50/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Brzozowskiego. Plik pdf 227.54 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2020-06-03
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2020-06-03 12:17
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2020-06-18 15:13
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 22 września 2020r. 04:25:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.