Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Ogłoszenie o przedłużeniu naboru kandydatów na członków 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie
 
Starosta Brzozowski na podstawie uchwały Nr XVIII/121/20 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 11 marca 2020 roku w srpawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie przeduża termin naboru kandydatów do Rady 

Załączniki:

Kata zgłoszenia Plik doc 47.50 KB
Ogłoszenie o przedłużeniu Plik pdf 82.41 KB
Uchwała Plik pdf 171.90 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłJacek Cetnarowicz2020-05-27
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-05-27 10:04
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-05-27 19:59

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie
 
Starosta Brzozowski na podstawie Uchwały nr XVIII/121/20 Rady Powiatu w Brzozowie  z dnia 11 marca 2020 roku  w sprawie  określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na terenie powiatu do zgłaszania kandydatów.
 
 1. Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia. Zgłoszenia złożone w innej formie i na innym wzorze nie będą rozpatrywane.
 
2. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania organizacji, zgodnie z informacjami zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze lub ewidencji.
 
3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy  wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów lub składać w sekretariacie urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, bądź złożyć do skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Brzozowie umieszczonej w budynku przy ulicy Armii Krajowej 1, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego” w terminie 14 dni od daty ogłoszenia naboru.

4. Urząd, po dokonaniu weryfikacji formalnej zgłoszenia opublikuje na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu listę kandydatów wraz z ich charakterystyką i opisem posiadanego doświadczenia w sferze działania, w jakiej został zgłoszony kandydat.

 
5.  Każda organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata w następujących sferach działania:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w tym zakresie,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w tym zakresie,
3) ochrony i promocji zdrowia oraz  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w tym zakresie,
4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w tym zakresie,
5) w pozostałych sferach działania określonych w art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.).
 
6. W przypadku większej liczby kandydatów zgłoszonych do reprezentowania organizacji w poszczególnych sferach działania, wyboru kandydata dokonuje się w drodze głosowania spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.
 
7. Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w dniu 7 maja 2020 r.

Załączniki do pobrania:

- Uchwała Rady Powiatu w Brzozowie Nr XVIII/121/20 z dnia 11 marca 2020 r.

- Karta Zgłoszenia Kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie – (DOC)

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-05-07
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-05-07 11:45
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-05-07 19:31
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 04 czerwca 2020r. 06:50:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.