Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
O B W I E S Z C Z E N I E
 
ZAWIADOMIENIE
 
Starosta Brzozowski działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia, że zakończone zostało postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów wsi Zmiennica, gm. Brzozów”.
 
Ze zgromadzonymi dowodami i materiałami można zapoznać się oraz zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 51, III piętro pokój nr 41, telefon: 13 43410-74 wew. 134.
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie: bip.powiatbrzozow.pl i Urzędu Gminy w Brzozowie: brzozow.bip.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zmiennica.
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-10-14
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-10-14 13:04
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-10-21 13:04
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 04 grudnia 2021r. 23:00:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.