XML
Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 r.
Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 r.
 
Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
 
Debata nad Raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 r. będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 
 
Głos mieszkańców w debacie nad raportem
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.
 
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego do pobrania poniżej.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Raport o stanie powiatu brzozowskiego w 2018 r. Plik pdf 987.45 KB
Zgłoszenie udziału w debacie Plik doc 12.35 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-05-29
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-05-29 17:11
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-05-30 15:09
Dodano do archiwum Dariusz Supel - Redaktor BIP