XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
KONSULTACJE SPOŁECZNE PLANU TRANSPORTOWEGO

Informuję, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1440), w dniach od 23.11.2015r. do 14.12.2015r. odbędą się konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu brzozowskiego (Planu transportowego dla powiatu brzozowskiego).

 

Zapraszam wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do planu transportowego. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

 

Plan transportowy, jak i formularz zgłaszania uwag/zmian są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.powiatbrzozow.pl oraz na www.bip.powiatbrzozow.pl , a także w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg przy ulicy 3 Maja 51, II piętro, pokój nr 24 i 27 – od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 15:00.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:
1) drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy:starostwo@powiatbrzozow.pl
lub kombrzozow@wp.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”,
2) faksem na nr 13 434 10 74,
3) drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów (liczy się data wpływu),
4) bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Brzozowie, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, ul. 3 Maja 51, II piętro, pok. 24 i 27 – od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 15:00.

 

W załączeniu:
1) Projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu brzozowskiego (w pdf)
2) Wzór formularza do zgłaszania uwag/zmian (w wersji pdf | edytowalnej w formacie doc)
3) Ogłoszenie o konsultacjach społecznych planu transportowego 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2015-11-20
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2015-11-20 12:39
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2015-11-20 12:40