XML
UCHWAŁY ZARZĄDU
Uchwały Zarządu Powiatu w Brzozowie podjęte na sierpniowych posiedzeniach

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
W sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia Plik pdf 87.44 KB
W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok Plik pdf 718.76 KB
W sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce Plik pdf 91.29 KB
W sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego dla których organizatorem jest Powiat Brzozowski Plik pdf 38.54 KB
W sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie realizacji zwiększonej liczby godzin wybranych zajęć edukacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie w okresie od 3 września 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Plik pdf 103.70 KB
W sprawie wydania opinii dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową /rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym" Plik pdf 44.83 KB
W sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 835 m. Gorliczyna - DK94 Plik pdf 28.28 KB
W sprawie uchwalenia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Brzozowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku Plik pdf 7.11 MB
W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok Plik pdf 793.12 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-08-12
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-09-02 13:50
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-09-30 11:02
Dodano do archiwum Dariusz Supel - Redaktor BIP