XML
Zarządzenia kwiecień-czerwiec

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych na odnowę dróg powiatowych z infrastrukturą zrealizowanych w latach 2015 – 2018 r. Plik pdf 50.13 KB
Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 73.21 KB
Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 658.66 KB
Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 1.01 MB
Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 41.98 KB
Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacja zasobów w powiacie brzozowskim”. Plik pdf 64.40 KB
Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji systemu zarządzania kryzysowego w powiacie brzozowskim. Plik pdf 626.68 KB
Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 61.42 KB
Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Haczów. Plik pdf 81.11 KB
Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości dla zadania pn.: „Przebudowa w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie: instalacji grzewczej, instalacji wody użytkowej i instalacji wentylacji wyciągowej”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Podkarpackiego. Plik pdf 167.41 KB
Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Plik pdf 63.05 KB
Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 188.26 KB
Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia próbnej ewakuacji pożarowej budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ulicy ul. 3-go Maja 51. Plik pdf 230.44 KB
Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia sposobu refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 205.32 KB
Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. Plik pdf 72.38 KB
Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 25 maja 2019 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. Plik pdf 55.11 KB
Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go Maja 51. Plik pdf 47.47 KB
Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru projektów budowlanych. Plik pdf 53.70 KB
Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 685.30 KB
Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Domaradz i Brzozów. Plik pdf 72.28 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2019-08-21
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2019-08-21 13:51
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2020-03-04 14:52
Dodano do archiwum Tomasz Smoleń - Redaktor BIP