Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
106/2011

W sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Brzozowskim

Załączniki:

106/2011 Typ pliku: pdf 130.71 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-02-10 12:31
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-02-10 12:31
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-02-10 12:32
105/2011

W sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Brzozowskim

Załączniki:

105/2011 Typ pliku: pdf 69.01 KB
105/2011 załączniki Typ pliku: pdf 1.04 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-23 10:02
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-23 10:02
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-02-10 12:26
104/2011

W sprawie powołania Komisji stałej do przeprowadzenia odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania:

"Nadbudowa piętra i dachu nad budynkiem Starostwa Powiatowego w Brzozowie"

Załączniki:

104/2011 Typ pliku: pdf 42.31 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 13:42
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 13:42
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 13:42
103/2011

W sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Brzozowie na 2012 r.

Załączniki:

103/2011 Typ pliku: pdf 74.29 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 13:37
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 13:37
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 13:37
102/2011

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.:

"Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara w miejscowości Przysietnica - Etap I"

Załączniki:

102/2011 Typ pliku: pdf 43.34 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 13:33
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 13:33
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 13:33
101/2011

W sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru dokumentacji geologiczno - inżynierskiej wykonanej w ramach zadania pn.:

"Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej Nr 2020R Barycz - Niebylec w miejscowości Barycz"  

Załączniki:

101/2011 Typ pliku: pdf 44.20 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 13:29
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 13:29
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 13:29
100/2011

W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny materiałów geodezyjnych i kartograficznych przeznaczonych do wyłączenia z zasobu PODGiK.

Załączniki:

100/2011 Typ pliku: pdf 57.70 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 13:25
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 13:25
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 13:25
99/2011

W sprawie powołania Komisji do odbioru szóstej czynności rozliczeniowej prac scaleniowych we wsi Hłudno gmina Nozdrzec

Załączniki:

99/2011 Typ pliku: pdf 49.53 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 13:22
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 13:22
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 13:22
98/2011

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.:

"Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2040R Dynów - Jabłonica Ruska w miejscowości Siedliska w km 1+427 do 1+910"

Załączniki:

98/2011 Typ pliku: pdf 45.99 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 13:13
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 13:13
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 13:12
97/2011

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.:

"Budowa kładki dla pieszych przy obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w km 1+450 w miejscowości Jabłonica Polska"

Załączniki:

97/2011 Typ pliku: pdf 48.97 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 12:54
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:54
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:55
96/2011

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach niżej ustalonych zadań:

1) Remont drogi powiatowej Nr 2058R Jasionów przez wieś w km 0+000 - 1+614;
2) Remont drogi powiatowej Nr 2023R Domaradz - Lutcza w km 0+000 - 0+300.

 

Załączniki:

96/2011 Typ pliku: pdf 46.35 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 12:49
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:49
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:49
95/2011

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym na:

"Bankową obsługe budżetu Powiatu Brzozowskiego i jego jednostek organizacyjnych"

Załączniki:

95/2011 Typ pliku: pdf 45.08 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 12:44
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:44
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:44
94/2011

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie

Załączniki:

94/2011 Typ pliku: pdf 37.99 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 12:41
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:41
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:40
93/2011

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia dobioru końcowego wykonanych robót pn.:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2055R Brzozów - Zmiennica, ul. Zdrojowa w km 1+300 do 1+594 (poszerzenie jezdni z budową kanalizacji deszczowej)"

Załączniki:

93/2011 Typ pliku: pdf 45.61 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 12:37
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:37
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:37
92/2011

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.:

"Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w km 4+482 - 4+642 wraz z odcinkową zabudową rowu drogowego w miejscowości Malinówka"

Załączniki:

92/2011 Typ pliku: pdf 47.44 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 12:30
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:30
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:30
90/2011

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.

"Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna - Orzechówka w km 0+020 w miejscowości Jasienica Rosielna"

Załączniki:

90/2011 Typ pliku: pdf 45.74 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 12:24
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:24
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:24
89/2011

W sprawie zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji

Załączniki:

89/2011 Typ pliku: pdf 288.42 KB
89/2011 załącznik Typ pliku: pdf 148.33 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 12:18
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:18
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-03-30 12:08
88/2011

W sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:

88/2011 Typ pliku: pdf 38.32 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 12:14
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:14
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:15
87/2011

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.:

1. "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2058R Jasionów przez wieś w km 1+225 do 1+371 wraz z odcinkową zabudową rowu drogowego w miejscowości Jasionów"
2."Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2060R Wzdów - Besko w km 0+108 do 0+267 wraz z odcinkową zabudową rowu drogowego w miejscowości Wzdów"

 

Załączniki:

87/2011 Typ pliku: pdf 54.54 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 12:12
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:12
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 12:15
86/2011

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym na:"Pracy

"Bankową obsługę wydatków z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie"

Załączniki:

86/2011 Typ pliku: pdf 45.23 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 11:53
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 11:54
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 11:53
85/2011

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2053R Humniska - Górki - Strachocina" - objętej dofinansowaniem w ramch NPPDL 2008 - 2011

Załączniki:

85/2011 Typ pliku: pdf 44.69 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 11:48
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 11:48
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 11:48
84/2011

W sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Załączniki:

84/2011 Typ pliku: pdf 33.90 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 11:44
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 11:44
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 11:44
83/2011

W sprawie ustalenia rocznej normy ekwiwalentu rzeczowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie za 2011 rok.

Załączniki:

83/2011 Typ pliku: pdf 49.03 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 11:37
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 11:37
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 11:37
82/2011

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.:

"Wykonanie robót remontowych na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2011 r."

Załączniki:

82/2011 Typ pliku: pdf 52.30 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 10:35
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 10:35
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 10:35
81/2011

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.:

"Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w km 4+285 - 4+482 wraz z odcinkową zabudową rowu drogowego w miejscowości Malinówka"

Załączniki:

81/2011 Typ pliku: pdf 47.77 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 10:31
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 10:31
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 10:31
80/2011

W sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu brzozowskiego

Załączniki:

80/2011 Typ pliku: pdf 122.07 KB
80/2011 załącznik Typ pliku: pdf 94.47 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 10:26
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 10:26
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 10:27
79/2011

W sprawie powołania Komisji do oceny strat dokonanych w mieniu Powiatu w związku z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go Maja 51

Załączniki:

79/2011 Typ pliku: pdf 42.48 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 10:20
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 10:20
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 10:21
78/2011

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym na wykonanie usługi pn:

"Udzielenie Powiatowi Brzozowskiemu gotówkowego kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 PLN"

Załączniki:

78/2011 Typ pliku: pdf 46.25 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 10:18
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 10:18
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 10:18
77/2011

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Dostawę i montaż systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe w powiecie brzozowskim"

Załączniki:

77/2011 Typ pliku: pdf 50.35 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 10:05
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 10:05
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 10:06
76/2011

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach niżej ustalonych zadań:

1 ) Remont drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki - Hłudno w km 0+000 - 1+050;
2) Remont drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki - Hłudno w km 3+547 - 4+428 oraz 4+558 - 4+697;
3) Remont drogi powiatowej Nr 2042R Domaradz - Przysietnica w km 0+000 - 0+900.

Załączniki:

76/2011 Typ pliku: pdf 48.66 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-18 10:00
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 10:00
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2012-01-18 10:00
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 07 lipca 2020r. 14:46:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.