Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
SESJA XXXVI

Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 30 grudnia 2013r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2014-04-04 00:00
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2014-04-04 10:01
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2014-04-04 10:10
SESJA XXXV

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 10 grudnia 2013 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2014-04-04 00:00
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2014-04-04 09:54
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2014-04-04 10:09
SESJA XXXIV

Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 14 listopada 2013 r.

Załączniki:

W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli Typ pliku: pdf 415.88 KB
W sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym Typ pliku: pdf 205.54 KB
W sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej Typ pliku: pdf 415.64 KB
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych PFRON przeznaczonych na ich realiziację w 2013 r. Typ pliku: pdf 46.49 KB
W sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2014 roku Typ pliku: pdf 300.89 KB
W sprawie uchwalenia PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU BRZOZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014 Typ pliku: pdf 545.05 KB
W sprawie zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza Typ pliku: pdf 299.98 KB
W sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2013 rok Szpitala Specjalsitycznego w Brzozowie Typ pliku: pdf 41.98 KB
W sprawie zmian uchwaly budżetowej na 2013 rok Typ pliku: pdf 397.33 KB
Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Typ pliku: pdf 44.02 KB
W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej Typ pliku: pdf 40.19 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-12-05 11:04
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-12-05 11:04
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-12-05 11:18
SESJA XXXIII

Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 4 października 2013 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-12-05 11:03
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-12-05 11:03
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-12-05 11:03
SESJA XXXII

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 27 września 2013 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-12-05 00:00
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-12-05 10:53
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-12-05 11:02
SESJA XXXI

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 30 sierpnia 2013 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-09-24 08:36
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-09-24 08:35
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-09-24 08:40
SESJA XXX

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 27 czerwca 2013 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-07-17 08:59
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-07-17 08:59
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-07-17 09:06
SESJA XXIX

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 27 maja 2013 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-07-17 08:56
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-07-17 08:56
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-07-17 08:58
SESJA XXVIII

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 30 kwietnia 2013 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-07-17 08:34
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-07-17 08:34
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-07-17 08:54
SESJA XXVII

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 16 kwietnia 2013 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-07-17 08:26
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-07-17 08:26
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2017-04-25 13:20
SESJA XXVI

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 25 lutego 2013 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-07-17 08:21
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-07-17 08:21
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-07-17 08:25
SESJA XXV

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 25 stycznia 2013 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-07-16 11:54
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-07-16 11:54
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2017-04-25 13:16