XML
SESJA XI

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 30 sierpnia 2011 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Uchwała Nr XI/66/2011 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok Plik pdf 1.09 MB
Uchwała Nr XI/64/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. Plik pdf 72.46 KB
Uchwała Nr XI/67/2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2011-2014 Plik pdf 616.68 KB
Uchwała Nr XI/65/2011 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie Plik pdf 43.64 KB
Uchwała Nr XI/61/2011 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych w zaocznej formie kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym Plik pdf 119.27 KB
Uchwała Nr XI/63/2011 w sprawie ustanowienia tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego oraz uchwałenia regulaminu nadawania tyutułu Plik pdf 240.88 KB
Uchwała Nr XI/60/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przynawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym Plik pdf 37.91 KB
Uchwała Nr XI/62/2011 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym Plik pdf 93.29 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-11
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2012-01-11 09:21
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2012-01-11 09:30