XML
SESJA XII

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 29 września 2011 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Uchwała Nr XII/69/2011 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Plik pdf 599.54 KB
Uchwała Nr XII/71/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Plik pdf 41.76 KB
Uchwała Nr XII/72/2011 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok Plik pdf 928.33 KB
Uchwała Nr XII/73/2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2011-2014 Plik pdf 376.41 KB
Uchwała Nr XII/70/2011 w sprawie ustalenia wysokości, terminu i sposobu wnoszenia opłaty za zakwaterowanie uczniów nie będących wychowankami SOSW w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie oraz określenia warunków zwalaniania rodziców z całości lub części opłat należnych za posiłki lub zakwaterowanie Plik pdf 151.25 KB
Uchwała Nr XII/68/2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 Plik pdf 582.08 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-01-11
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2012-01-11 09:56
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2012-01-11 10:03