XML
SESJA XVI
Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 2007.12.14

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
W sprawie Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Plik pdf 490.46 KB
W sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r. Plik pdf 52.74 KB
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2007 r. Plik pdf 89.89 KB
W sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Brzozowie Plik pdf 58.45 KB
W sprawie powiadomienia Sekretarz Powiatu i Skrabnika Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego Plik pdf 75.52 KB
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzozowskiego na 2007 rok Plik pdf 239.21 KB
Uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Plik pdf 54.48 KB
W sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym p. Markiem Owsianym Plik pdf 55.99 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył2007-12-14
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2008-03-07 11:32