XML
SESJA VII
Uchwały podjęte na VII sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 2007.04.11

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzozowskiego na 2007 rok Plik pdf 214.81 KB
W sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw Plik pdf 885.24 KB
W sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym Plik pdf 380.03 KB
W sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu i Skrabnika Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego Plik pdf 59.51 KB
Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2006 rok Plik pdf 43.26 KB
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Brzozowie Plik pdf 42.54 KB
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza Plik pdf 54.03 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył2007-04-11
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2008-03-04 13:35