XML
SESJA XXVI
Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 2008.12.18

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
W sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza Plik pdf 64.79 KB
W sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok" Plik pdf 501.25 KB
W sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska" Plik pdf 70.07 KB
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2008 r. Plik pdf 104.03 KB
W sprawie przyjęcia od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego pod nazwą "Wojewódzka Kampania Społeczna na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci" Plik pdf 59.88 KB
Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi Plik pdf 70.01 KB
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzozowskiego na 2008 rok Plik pdf 105.69 KB
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzozowskiego na 2008 rok Plik pdf 89.54 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył2008-12-18
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2009-01-08 12:11