XML
SESJA XXIII
Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 2008.09.18

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
W sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza Plik pdf 70.65 KB
W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu dla nepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych Plik pdf 313.15 KB
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Strzeleckiego na usuwanie skutków trąby powietrznej Plik pdf 75.99 KB
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzozowskiego na 2008 rok Plik pdf 112.71 KB
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Brzozowski umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Brzozowie, ul. prof. W. Pańki 2" Plik pdf 80.72 KB
W sprawie zaciągnięcia zobowiązań przez Powiat Brzozowski na 2009 rok Plik pdf 53.39 KB
W sprawie powierzenia Gminie Nozdrzec zadań z zakresie realizacji projektu konkursowego pod nazwą "Nowe kwalifikacje - zwiekszenie szans na rynku pracy. Program szkoleniowo-doradczy dla osób pozostających bez zatrudnienia z terenu Powiatu Brzozowskiego" Plik pdf 77.19 KB
Dotycząca zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Chorób Nerek i Dializoterapii oraz Poradni Chorób Nerek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie Plik pdf 81.65 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył2008-09-18
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2009-01-08 11:42