XML
SESJA XVIII
Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 2008.03.14

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
W sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Powiatu oraz stałych komisji Rady Powiatu Plik pdf 468.71 KB
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzozowie za 2007 rok Plik pdf 49.96 KB
W sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie Plik pdf 312.35 KB
W sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli. Plik pdf 263.62 KB
W sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym Plik pdf 421.95 KB
W sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Realizacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2008r. Plik pdf 143.85 KB
W sprawie działania na rzecz rozwoju obszaru objętego lokalną Strategią Rozwoju Plik pdf 65.22 KB
W srpawie zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza Plik pdf 90.00 KB
W sprawie wystapienia ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Plik pdf 48.96 KB
W sprawie uchylenia uchwały własnej Plik pdf 52.29 KB
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin Brzozów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starej Wsi Plik pdf 77.58 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył2008-03-14
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2008-11-07 09:58