XML
SESJA XXX
Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 2009.04.22

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2008 rok Plik pdf 39.96 KB
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzozowskiego na 2009 rok Plik pdf 533.16 KB
W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza Plik pdf 44.61 KB
W sprawie ustyalenia regulaminu określającego wysokość staawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiatowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychoweawcze nauczycieli Plik pdf 580.01 KB
W sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla ktorych Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym Plik pdf 260.23 KB
W sprawie wygaszenia działalności filii Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie położnej w Orzechówce Plik pdf 32.00 KB
W sprawie delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku Plik pdf 35.04 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył2009-04-22
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2009-12-08 12:46