XML
SESJA XLIV
Uchwały podjęte na XLIV sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 2010.06.30

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
W sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym. Plik pdf 92.36 KB
W sprawie zaopiniowania opracowania pn: "Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagorżenia powodzią w zlewni Sanu jako integralny elemnt studiom ochrony przeciwpowodziowej" Plik pdf 37.02 KB
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Brzozowskim, a Województwem Podkarpackim dotyczącej określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu "PSeAP ... Plik pdf 571.36 KB
W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za pierwsze półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza Plik pdf 257.39 KB
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dlka Gminy Miejskiej Jasło z przenaczeniem na pokrycie kosztów związnych z usuwaniem skutków powodzi Plik pdf 38.61 KB
W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza Plik pdf 38.63 KB
W sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010 rok Plik pdf 1.15 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył2010-06-30
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2011-01-19 10:34