XML
Zarządzenia styczeń-marzec


Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. W sprawie powołania Komisji do likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania. Plik pdf 59.94 KB
Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. W sprawie wprowadzenia ekwiwalentu na przybory kancelaryjne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie na 2012 rok. Plik pdf 95.47 KB
Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę tablic rejestracyjnych dla pojazdów z terenu Powiatu Brzozowskiego oraz odbiór i złomowanie tablic wycofanych z użycia”. Plik pdf 60.45 KB
Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 19 marca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozów w km 6+320 - 8+147" Plik pdf 346.49 KB
Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi Plik pdf 180.45 KB
Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. W sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego Plik pdf 338.86 KB
Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 21 marca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1936R Barycz - Izdebki w km 3+248 - 5+548" Plik pdf 342.86 KB
Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 21 marca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Haczów w podziale zadania Plik pdf 374.64 KB
Zarządzenie Nr 28/2012 z dnia 28 marca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Domaradz w podziale na zadania Plik pdf 386.80 KB
Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie Plik pdf 179.93 KB
Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 20 marca 2012 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego na odnowę dróg powiatowych z infrastrukturą zrealizowaną w latach 2009 - 2011 r. Plik pdf 240.77 KB
Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. W sprawie zasad rachunkowości zadań finansowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu. Plik pdf 1.25 MB
Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. W sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie powiatu Brzozowskiego Plik pdf 2.28 MB
Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. W sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowych Plik pdf 1.29 MB
Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie Plik pdf 424.64 KB
Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Brzozowie Plik pdf 5.65 MB
Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. W sprawie zasad i trybu wyznaczania celów Starostwa Powiatowego w Brzozowie, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągniecia Plik pdf 2.38 MB
Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. W sprawie zasad rachunkowości dla zadań współfinansowanych ze środków dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Plik pdf 1.33 MB
Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. W sprawie wprowadzenia regulaminu określającego ramowe procedury dokonywania w Starostwie Powiatowym w Brzozowie wydatków publicznych nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. Plik pdf 2.48 MB
Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. W sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Brzozowie Plik pdf 2.55 MB
Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 10 stycznia W sprawie wydatkowania środków publicznych o wartości powyżej 14 000 euro w Starostwie Powiatowym w Brzozowie Plik pdf 2.21 MB
Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 7 marca 2012 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzozowie za 2011 rok Plik pdf 3.25 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-01-16
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-01-16 10:07
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2016-12-29 13:18