XML
Zarządzenia lipiec-wrzesień


Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 49/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz - Przysietnica w km 6+470 - 6+917 w miejscowości Golcowa" Plik pdf 46.26 KB
Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w km 1+720 - 1+960 w miejscowości Jabłonica Polska" Plik pdf 44.91 KB
Zarządzenie Nr 51/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Nadbudowa piętra i dachu nad budynkiem Starostwa Powiatowego w Brzozowie" Plik pdf 44.63 KB
Zarządzenie Nr 52/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara w miejscowości Przysietnica - etap II" Plik pdf 47.04 KB
Zarządzenie Nr 53/2012z dnia 20 lipca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1972R Iskrzynia - Trześniów w km 1+597 - 3+017 oraz Nr 2037R Brzozów - Jabłonka w km 1+021 - 1+856" Plik pdf 50.99 KB
Zarządzenie Nr 54/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Dostawa i montaż windy w ramach zadania nadbudowa piętra i dachu nad budynkiem Starostwa Powiatowego w Brzozowie" Plik pdf 46.26 KB
Zarządzenie Nr 55/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3Maja 51 w podziale na zadania: Plik pdf 52.26 KB
Zarządzenie Nr 56/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz - Przysietnica w km 0+00 do 0+240 w miejscowości Domaradz" Plik pdf 48.39 KB
Zarządzenie Nr 57/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2030R Brzezianka - Stara Wieś w km 3+560 - 3+740 w miejscowości Orzechówka" Plik pdf 46.25 KB
Zarządzenie Nr 59/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. W sprawie powołania Komisji do oceny strat dokonanych w mieniu Powiatu w związku z zalaniem budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 51 Plik pdf 277.55 KB
Zarządzenie Nr 60/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót remontowych na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2012 r. obejmujących: Remont drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia – Trześniów w km 3+702-4+002; Remont drogi powiatowej Nr 2030R Brzezianka – Stara Wieś w km 3+025-3+900; Remont drogi powiatowej Nr 2054R Brzozów – Turze Pole w km 1+316 – 1+436 oraz 2+260-4+216 Plik pdf 327.14 KB
Zarządzenie Nr 61/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz – Przysietnica w km 6+082-6+470 w miejscowości Golcowa” Plik pdf 313.02 KB
Zarządzenie Nr 62/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Brzozowie w podziale na dwie odrębne części (zadania) Plik pdf 377.22 KB
Zarządzenie Nr 63/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. W sprawie powołania Komisji do odbioru dziewiątej czynności rozliczeniowej prac scaleniowych we wsi Hłudno gmina Nozdrzec Plik pdf 372.68 KB
Zarządzenie Nr 64/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. W sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie Plik pdf 452.52 KB
Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. W sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie Plik pdf 454.58 KB
Zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 12 września 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna – Brzozów w km 2+667 do 2+794 w miejscowości Blizne” Plik pdf 328.60 KB
Zarządzenie Nr 67/2012 z dnia 18 września 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna – Orzechówka w km 0+330-2+565” Plik pdf 346.55 KB
Zarządzenie Nr 68/2012 z dnia 20 września 2012 r. W sprawie powołania Komisji do odbioru dziesiątej czynności rozliczeniowej prac scaleniowych we wsi Hłudno gmina Nozdrzec Plik pdf 375.04 KB
Zarządzenie Nr 69/2012 z dnia 24 września 2012 r. W sprawie Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Kontrola terenowa gleboznawczej klasyfikacji i użytków obrębu Zmiennica, gmina Brzozów” Plik pdf 330.64 KB
Zarządzenie Nr 70/2012 z dnia 25 września 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym na wykonanie usług pn.: „Udzielenie Powiatowi Brzozowskiemu długoterminowego kredytu w wysokości 3 910 000,000 PLN: Plik pdf 329.31 KB
Zarządzenie Nr 71/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowanie przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej Nr 2020R Barycz – Niebylec w miejscowości Barycz” Plik pdf 350.81 KB
Zarządzenie Nr 58/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. Zmieniająca zarządzenie w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) w Starostwie Powiatowym w Brzozowie Plik pdf 2.39 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-01-16
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-01-16 10:44
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-01-16 11:23