XML
Zarządzenia kwiecień-czerwiec

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych na odnowę dróg powiatowych z infrastrukturą zrealizowanych w latach 2009 - 2012 r. Plik pdf 40.11 KB
Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Brzozów, w podziale na ustalone części (zadania) Plik pdf 56.27 KB
Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. W sprawie powołania i organizacji stałego dyżuru Starostwa Powiatowego w Brzozowie Plik pdf 105.03 KB
Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, z siedzibą przy ul. Ks. J. Bielawskiego 18" Plik pdf 49.06 KB
Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. W sprawie wdrożenia systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie Plik pdf 509.90 KB
Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. W sprawie wdrożenia systemu rozwoju kompetencji kadr w Starostwie Powiatowym w Brzozowie Plik pdf 1.25 MB
Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 8 maja 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa budynku i budowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Brzozowie" Plik pdf 47.37 KB
Zarządzenie Nr 32/2013 z dnia 14 maja 2013 r. Zmieniająca zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 104.52 KB
Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 22 maja 2013 r. W sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzozowie Plik pdf 42.81 KB
Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 23 maja 2013 r. W sprawie przygotowania i prowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego z udziałem Urzędu Miejskiego w Brzozowie oraz Urzędów Gmin: Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec. Plik pdf 143.46 KB
Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 23 maja 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Przebudowa fragmentu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów - budowa chodnika dla pieszych w km 3+322 - 3+565 w miejscowości Malinówka". Plik pdf 48.09 KB
Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 28 maja 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Przebudowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2056R Wzdów - Besko w km 0+267 - 0+429 wraz z odcinkową zabudową rowu drogowego w miejscowości Wzdów". Plik pdf 47.98 KB
Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 28 maja 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa mostu w miejscowości Wesoła w ciągu drogi powiatowej Nr 2021R Barycz - Nozdrzec w km 4+413". Plik pdf 46.95 KB
Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2046R Krzemienna - Witryłów - Jurowce w km 2+561 - 2+777 w miejscowości Temeszów". Plik pdf 46.07 KB
Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku oraz przeglądu gwarancyjnego wykonanych w 2012 r. prac budowlano-montażowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go Maja 51. Plik pdf 47.44 KB
Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych polegających na budowie chodników dla pieszych w ramach ustalonych zadań. Plik pdf 58.68 KB
Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Przebudowa dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2013 r." Plik pdf 46.14 KB
Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie robót remontowo-naprawczych w okresie gwarancyjnym (do 2013 r.) w ramach umów zawartych z firmą DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z. o. o." Plik pdf 47.10 KB
Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 10+640 - 10+890 w miejscowości Jasionów" realizowanego w ramach umowy Nr IV-272.5.2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. Plik pdf 47.74 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2013-07-19
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-07-19 14:24
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-07-26 11:40