XML
Zarządzenia lipiec-wrzesień

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia - Trześniów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 4+820 - 5+140 w miejscowości Haczów". Plik pdf 46.80 KB
Zarządzenie Nr 45/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia - Trześniów w km 8+568 - 8+716 w miejscowości Trześniów". Plik pdf 46.23 KB
Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Brzozowie (dobudowa klatki schodowej i szybu windy dla osób niepełnosprawnych)" Plik pdf 47.09 KB
Zarządzenie Nr 47/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2020R Barycz - Niebylec w miejscowości Barycz w km 0+241 - 0+780" Plik pdf 45.66 KB
Zarządzenie Nr 48/2013 z dnia 5 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2020R Brzozów - Zmiennica w km 0+550 - 1+895 i 2+596 - 2706 oraz 2+876 - 3+376" Plik pdf 45.76 KB
Zarządzenie Nr 49/2013 z dnia 5 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna - Orzechówka w km 0+175 - 0+415". Plik pdf 45.82 KB
Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. uchylające zarządzenie Nr 10/2004 Starosty Brzozowskiego z dnia 25.02.2004 r. w sprawie ustalenia cen umownych za dodatkowe czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianiem danych z tego zasobu oraz uzgadnianiem dokumentacji projektowej, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działających w ramach Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 42.85 KB
Zarządzenie Nr 51/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna - Orzechówka na długości parkingu dolnego wraz z parkingiem". Plik pdf 46.67 KB
Zarządzenie Nr 52/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadnia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Izdebki, gmina Nozdrzec". Plik pdf 46.01 KB
Zarządzenie Nr 53/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych z zabudową rowu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara w km 3+065 - 3+452 w miejscowości Przysietnica" Plik pdf 43.30 KB
Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Izdebki, gmina Nozdrzec" Plik pdf 44.59 KB
Zarządzenie Nr 55/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. W sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu. Plik pdf 52.54 KB
Zarządzenie Nr 56/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Wykonanie robót remontowo - naprawczych w okresie gwarancyjnym (do 2013 r.) w ramach umów zawartych z firmą DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o". Plik pdf 43.86 KB
Zarządzenie Nr 57/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z "Programu wyrównywania różnic między regionami II" pn.: "Przebudowa budynku i budowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy internacie Specjalistycznego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Brzozowie". Plik pdf 44.30 KB
Zarządzenie Nr 58/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2053R Humniska - Strachocina w km 3+300 - 3+550 w miejscowości Górki". Plik pdf 42.89 KB
Zarządzenie Nr 59/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w km 7+600 - 7+788 wraz z odcinkową zabudową rowu drogowego w miejscowości Zmiennica". Plik pdf 44.03 KB
Zarządzenie Nr 60/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie organizacji systemu zarządzania kryzysowego w Powiecie Brzozowskim Plik pdf 102.27 KB
Zarządzenie Nr 61/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Plik pdf 35.15 KB
Zarządzenie Nr 62/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2020R Barycz - Niebylec w miejscowości Barycz w km 0+241 do 0+780". Plik pdf 45.26 KB
Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2055R Brzozów - Zmiennica w km 0+550 do 1+895 i 2+596 do 2+706 oraz 2+876 do 3+376". Plik pdf 45.87 KB
Zarządzenie Nr 64/2013 z dnia 16 września 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Plik pdf 159.55 KB
Zarządzenie Nr 65/2013 z dnia 19 września 2013 r. W sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 188.11 KB
Zarządzenie Nr 66/2013 z dnia 26 września 2013 r. W sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 88.00 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2013-07-26
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-07-26 11:51
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-09-27 13:20