XML
SESJA XXXII

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 27 września 2013 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
W sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok Plik pdf 218.35 KB
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2013-2016 Plik pdf 790.52 KB
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Plik pdf 41.07 KB
W sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu konkursowego pod nazwą "Kreatywny nauczyciel", współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu IX - "Rozówj wykształcenia i komeptencji w regionach", Działanie 9.4 - "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plik pdf 40.41 KB
Zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Brzozowskiego Plik pdf 40.07 KB
W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości Plik pdf 36.79 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-12-05
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-12-05 10:53
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-12-05 11:02