Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Zarządzenia styczeń-marzec

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. W sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 24.29 KB
Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę tablic rejestracyjnych dla pojazdów z terenu Powiatu Brzozowskiego oraz odbioru i złomowanie tablic wycofanych z użycia”. Plik pdf 35.14 KB
Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. W sprawie wprowadzania ekwiwalentu na przybory kancelaryjne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie na 2014 rok. Plik pdf 61.27 KB
Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. W sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku. Plik pdf 31.06 KB
Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. W sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Haczów, położonych w miejscowościach: Buków, Haczów, Jabłonica Polska. Malinówka, Trześniów i Wzdów. Plik pdf 47.76 KB
Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. W sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 197.90 KB
Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. W sprawie wydatkowania środków publicznych o wartości powyżej 14 000 euro w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 203.85 KB
Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. W sprawie wprowadzania regulaminu określającego ramowe procedury dokonywania w Starostwie Powiatowym w Brzozowie wydatków publicznych nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. Plik pdf 225.35 KB
Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. W sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowych. Plik pdf 123.10 KB
Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. W sprawie powołania Komisji do likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania. Plik pdf 36.19 KB
Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. W sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno – kartograficznych w ramach niżej ustalonych zadań. Plik pdf 41.20 KB
Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu brzozowskiego w 2014 r. Plik pdf 550.93 KB
Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. W sprawie zasad przyznawania oraz określania maksymalnej wysokości świadczeń o charakterze fakultatywnym dla rodzin zastępczych. Plik pdf 105.74 KB
Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami II” pn.: „Przebudowa budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie z dostosowaniem węzłów sanitarnych i wejść do pomieszczeń szkolnych dla osób niepełnosprawnych”. Plik pdf 34.41 KB
Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. W sprawie powołania Komisji do oceny w 2014 roku przydatności do dalszego użytkowania sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 40.69 KB
Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie projektu wykonawczego budowy lub przebudowy wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych. Plik pdf 46.95 KB
Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych na odnowę dróg powiatowych z infrastrukturą zrealizowanych w latach 2009 – 2013 r. Plik pdf 25.69 KB
Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 4 marca 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych powiatu brzozowskiego. Plik pdf 38.49 KB
Zarządzenie Nr 19A/2014 z dnia 4 marca 2014 r. W sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania oraz fizycznej likwidacji zdezaktualizowanych, zbędnych oraz nie nadających się do dalszego użytkowania blankietów korespondencyjnych, pieczęci nagłówkowych i pieczęci podpisowych funkcjonujących w Starostwie Powiatowym oraz aktualizacji „Ewidencji pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków”. Plik pdf 41.59 KB
Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 5 marca 2014 r. W sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do spraw wyborów – urzędnika wyborczego. Plik pdf 22.91 KB
Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 6 marca 2014 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Brzozowie na 2014 r. Plik pdf 30.21 KB
Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 6 marca 2014 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie w 2014 r. Plik pdf 25.91 KB
Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 6 marca 2014 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi w 2014 r. Plik pdf 26.11 KB
Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 7 marca 2014 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzozowie za 2013 rok. Plik pdf 319.70 KB
Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 20 marca 2014 r. W sprawie zleceń do gminnych planów zarządzenia kryzysowego. Plik pdf 285.75 KB
Zarządzenie Nr 25/2014 z dnia 21 marca 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2052R Humniska ds. – Humniska ms. W miejscowości Humniska w km 0+2014” Plik pdf 37.37 KB
Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 21 marca 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadań. Plik pdf 42.13 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2014-10-03
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2014-10-03 14:33
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2014-10-21 14:16
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 04 grudnia 2021r. 23:25:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.