KOMISJA REWIZYJNA
Barć Mieczysław - Przewodniczący Komisji

Wesołowski Ryszard - Zastępca Przewodniczącego
Gładysz Zdzisław  - Członek


KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Grzegorz Florek – Przewodniczący Komisji
Magdalena Korona - Wiceprzewodniczący Komisji
członkowie: 
Błaż Zygmunt 
Jajko Adam 
Marchel Wiesław
Wesołowski Ryszard
Data Janusz 
Chęć Marek 
Chrobak Stanisław
Pilch Jan
Wacek Marek
Barć Mieczysław
Kozik Henryk
Adamski Jacek

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
Chęć Marek - Przewodniczacy Komisji
Chrobak Stanisław - Wiceprzewodniczacy Komisji
członkowie:
Data Janusz
Szarek Stanisław
Pilch Jan
Adamski Jacek
Kamiński Dariusz


KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
Kuczma Jerzy - Przewodniczący Komisji
Styczkiewicz Marek - Wiceprzewodniczący Komisji
członkowie:
Florek Grzegorz 
Szarek Stanisław 
Kozik Henryk
Kamiński Dariusz

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Gładysz Zdzisław - Przewodniczący Komisji
Wacek Marek- Wiceprzewodniczący Komisji
Korona Magdalena - członek

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2012-01-02
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2012-01-02 09:20:00
Liczba wyświetleń: 5834