SOZK 08 - Unieważnienie dowodu osobistego

Data publikacji: 2011-02-09 15:03:21

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 20, tel. 015 6433442

2.       PODSTAWA PRAWNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stalowa Wola informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2009r. wprowadzono nowe uregulowanie a mianowicie unieważnienie dowodu osobistego z urzędu.

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Brak

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dowód osobisty podlega unieważnieniu z mocy ustawy przez organ gminy w ciągu 3 miesięcy od:

Zmiany danych które umieszcza się w dowodzie osobistym,

Z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez

osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,

Z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,

Z dniem zgonu,

Z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,

Z dniem upływu ważności dowodu osobistego,

 

W związku z w/w przesłankami jak w pkt.1, pkt.2, pkt.6 na podstawie których został unieważniony dowód osobisty, osoba której dowód osobisty został unieważniony jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia zaistnienia w/w przesłanki do złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego. Niedopełnienie tego obowiązku zgodnie z art 55 ust.1 pkt.1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

7.      UWAGI

Brak

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:21
Liczba wyświetleń: 101

Wygenerowano: 2023-06-06 05:39:11