Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Data publikacji: 2018-06-25 12:32:00

NACZELNICY WYDZIAŁÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZOZOWIE
- Błaż Zbigniew
- Filar Kazimierz
- Furman Anna
- Krynicki Grzegorz
- Pilawska Magdalena
Rymarz Anna

PRACOWNICY STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZOZOWIE
- Wioletta Chudzikieiwcz
- Renata Jatczyszyn
- Ryszarda Czapor-Wydrzyńska
- Tomasz Dziwik
- Tomasz Dziwik (oświadczenie złożone na okoliczność rozwiązania stosunku pracy z dniem 09.03.2018r.)
- Dariusz Żmuda
- Anna Zawadzka
- Beata Ginalska
- Zofia Bartkowska
- Joanna Baran
- Ewa Wojtal
- Lucyna Filak
- Ewa Kostka
- Aneta Rzepka
- Małgorzata Chęć
- Tomasz Puszkar
- Roman Łukasiewicz

PRACOWNICY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZOZOWIE
- Kwiatkowska Wiesława
- Obłój Bożena
- Wójcik Jacek
- Żmuda Lucyna
 
PRACOWNICY NADLEŚNICTW
- Dąbrowski Andrzej
- Paczkowski Artur
- Pilch Adam (oświadczenie złożone w związku z utratą w dniu 15.01.2018 r. ważności upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Starosty Brzozowskiego)
Pilch Adam
- Strzyż Krzysztof 
Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2018-04-30
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2018-06-25 12:32:00
Liczba wyświetleń: 2433

Wygenerowano: 2023-12-03 07:27:28